Toen/Nu

Pijnloos opereren

ANESTHESIE

Foto van anesthesie in 1920

1920: Anesthesie, het onder narcose brengen van mens en dier, was vroeger een nieuwe manier om pijnloos operaties uit te kunnen voeren. In de 19e eeuw werden hiervoor middelen als lachgas, ether en zelfs chloroform gebruikt, later werden het beter beheersbare gassen waarmee de duur van de narcose steeds nauwkeuriger kon worden bepaald. Zo werd het risico voor de patiënt steeds verder teruggebracht. Op deze glasdia uit circa 1920, van de voormalige Kliniek voor Kleine Huisdieren, is de behandeling van een hond te zien. Prof. dr. A. Klarenbeek (1888–1972, links op de foto) dient hier, samen met een collega, bij een hond een narcose toe met een overdruk-narcosetoestel. Dit apparaat geeft een gemengde aether-chloroform narcose. Het toedienen gebeurt handmatig met een balg en de tijd wordt met een zakhorloge bijgehouden. Later kwamen hier machines voor in de plaats.

Anesthesie in 2017

2017: De lange doktersjassen hebben plaatsgemaakt voor gestandaardiseerde, hygiënische kleding. De verschillende taken worden over meerdere artsen verdeeld, zodat ieder individu een specifieke taak zo goed mogelijk uit kan voeren. Met behulp van geavanceerde machines wordt de patiënt tijdens de narcose goed in de gaten gehouden, waarbij onder andere de hartslag, ademhaling en bloeddruk worden gemeten. Op deze foto (pré-corona, dus nog zonder mondkapjes) staan de artsen op het punt om het ademsysteem aan (of af) te koppelen bij de patiënt. Een beademingsbuis vormt hierbij de schakel. Deze buis is óf net afgekoppeld na afloop van een operatie, óf de patiënt werd juist net klaargemaakt voor een operatie in de operatiekamer