Hoe ontwikkelt onze jeugd zich?

Dynamics of Youth zoekt het antwoord op cruciale vragen voor toekomstige generaties. Hoe helpen we onze kinderen opgroeien tot volwassenen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende wereld?

Steeds meer kwetsbare kinderen komen in serieuze problemen doordat ze moeilijk kunnen voldoen aan alle eisen die het moderne leven aan ze stelt. De Universiteit Utrecht investeert in de toekomst met onderzoek naar de biologische en sociaal-culturele factoren die de ontwikkeling van onze jeugd beïnvloeden.

Ga je met maatschappelijke vraagstukken aan de slag,
begin dan bij de kinderen.

Nieuws

adolescent
25 februari 2015
In experimenteel onderzoek blijken adolescenten niet meer risico’s te nemen dan kinderen.
17 januari 2015
Om de zorg voor kinderen met een taalstoornis te verbeteren heeft de EU een subsidie toegekend aan een consortium met o.a. prof. dr. Ellen Gerrits.
Dynamics of Youth headerbeeld
4 december 2014
Alcohol drinkende jongeren blijken niet slechter te functioneren op concentratievermogen, impulscontrole en geheugen dan hun niet-drinkende leeftijdgenoten.
11 november 2014
Wat doet ouderlijke overwaardering met een kind?
19 juni 2014
Volgens prof. dr. Beatrice de Graaf heeft het weinig zin om de ideologie van Nederlandse djihadjongeren onder de loep te nemen.

Pagina's

RSS