Engelstalige Liberal Arts & Sciences-bacheloropleiding

University College Utrecht is opgericht in 1998, als het eerste university college in Nederland. De studie bestaat uit een driejarige bacheloropleiding in geesteswetenschappen (Humanities), sociale- en rechtswetenschappen (Social Sciences) en bèta- en medische studies (Science). Studenten stellen hun eigen curriculum samen met vakken uit de verschillende disciplines. Aan het einde van hun studie behalen zij een Bachelor of Science (BSc)- of Bachelor of Arts (BA)-diploma van de Universiteit Utrecht.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Engels
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
  • Februari
  • September
Collegegeld:
2020-2021: € 4,372 (EU/EEA), € 12,017 (EU/EEA with a Dutch Ba/Ma degree), € 12,431 (non EU/EEA)
Aangeboden door:
University College Utrecht
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts) / BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
50393