Publicaties

Hieronder vindt u een selectie van recente boeken. Kijk voor meer publicaties op de persoonlijke pagina's van onze medewerkers.

13 september 2018
In juli 2018 verscheen het boek 'Sense and Essence. Heritage and the Cultural Production of the Real', samengesteld door Birgit Meyer en Mattijs van de Port.
6 september 2018
Dit boek verkent ecologische duurzaamheid als een kwestie van mensenrechten en onderzoekt wat onze verantwoordelijkheden op lange termijn kunnen zijn.
© iStockphoto.com
14 juni 2018
In het boek "Voor wie is de erfenis?" pleiten onder meer Janneke Plantenga en Ingrid Robeyns dringend voor een erfbelasting die beter past bij onze tijd.
13 juni 2018
Deze Ethische Annotatie gaat in op politieke achtergronden, tegenstellingen en knelpunten in het debat over een ‘Voltooid-Leven’-Wet.
26 maart 2018
In zijn boek ‘De andere afslag’ wil Jeroen Hopster dat we meer aandacht hebben voor de ‘wat als’-vraag.
22 februari 2018
Het boek is verschenen naar aanleiding van een symposium over beledigende afbeeldingen gehouden aan de Muthesius Kunsthochschule in Kiel.
13 december 2017
Dit boek, geschreven door Ingrid Robeyns, biedt een introductie tot en analyse van de 'capability approach'.
30 november 2017
Met de reeks Ethische annotaties maakt het Ethiek Instituut inzichten uit de wijsgerige ethiek over actuele kwesties toegankelijk voor een breder publiek.
30 november 2017
Met de reeks Ethische annotaties maakt het Ethiek Instituut inzichten uit de wijsgerige ethiek over actuele kwesties toegankelijk voor een breder publiek.
20 november 2017
Deze bundel gaat over de rol van ervaringen van falen in de alledaagse religiositeit van moslims en christenen op verschillende plekken in de wereld.
1 november 2017
Onder redactie van Dirk van Miert, Henk Nellen, Piet Steenbakkers en Jetze Touber.
6 oktober 2017
In dit boek schetst Christian Lange een veelkleurig portret van Mohammed, de profeet van de islam, en geeft antwoord op een aantal prangende vragen.
1 augustus 2017
Jewish Love Magic is een monografie door Ortal-Paz Saar, over bovennatuurlijke methoden die door Joden worden gebruikt om liefde, genade of haat te genereren.
31 mei 2017
Discussies over religieuze gebouwen vertellen veel over de veranderende plaats van religie in Europa. Dit boek neemt deze strubbelingen onder de loep.
Ezra tijdens het schrijven (Codex Amiatinus). Bron: Wikimedia Commons
13 april 2017
Deze uitgave van Bob Becking is een wetenschappelijk commentaar op de Bijbelboeken Ezra en Nehemia.
7 april 2017
Wetenschappers uit verschillende disciplines brengen de verschillende aspecten in kaart van veranderende, betwiste en omstreden religieuze identiteiten.
Hoe zwaar is licht
3 maart 2017
In het boek 'Hoe zwaar is licht' hebben vier onderzoekers van de Utrechtse faculteit Geesteswetenschappen een vraag beantwoord.
Bron: The British Society for Middle Eastern Studies
8 december 2016
"´Paradise and Hell in Islamic Traditions´ is quite simply a scholarly masterpiece, a path-breaking and fascinating piece of research"
21 november 2016
Een bibliografische geschiedenis van alles dat is geschreven over de relaties in Noord en Oost Europa in de periode 1600-1700.
31 oktober 2016
In dit boek onderzoeken wetenschappers uit verschillende disciplines kwesties omtrent identiteit en religie die mensen ondervinden bij migratiedynamiek.

Pagina's

RSS