Ethics of Socially Disruptive Technologies: An Introduction

Jeroen Hopster e.a.

Omslag 'Ethics of Socially Disruptive Technologies: An Introduction' (2023)

Het onderzoeksconsortium Ethics of Socially Disruptive Technologies, waar de Universiteit Utrecht deel van uitmaakt, heeft onlangs Ethics of Socially Disruptive Technologies: An Introduction uitgebracht, een boek over de ethiek van sociaal disruptieve technologieën. Het boek, geredigeerd door onder anderen Jeroen Hopster, laat zien hoe technologieën sociaal en conceptueel ontwrichtend kunnen zijn en onderzoekt hoe we hiermee kunnen omgaan. Naast Hopster hebben de Utrechtse wetenschappers Lorina Buhr, Cindy Friedman, Arthur Gwagwa en Björn Lundgren een bijdrage geleverd.

Vier sociaal ontwrichtende technologieën

Technologieën geven vorm aan wie we zijn, hoe we onze samenlevingen organiseren en hoe we ons verhouden tot de natuur. Sociale media vormen bijvoorbeeld een uitdaging voor de democratie, kunstmatige intelligentie werpt de vraag op wat uniek is voor mensen en de mogelijkheid om kunstmatige baarmoeders te maken kan van invloed zijn op opvattingen over moederschap en geboorte. Er gaan zelfs stemmen op om de opwarming van de aarde aan te pakken door het klimaat met technologie te manipuleren, maar dit werpt vragen op: hoe beïnvloedt dit onze verantwoordelijkheid ten opzichte van toekomstige generaties en onze relatie met de natuur?

In Ethics of Socially Disruptive Technologies worden vier technologieën bestudeerd: sociale media, sociale robots, klimaatengineering en kunstmatige baarmoeders. De auteurs belichten het ontwrichtende potentieel van deze technologieën en de nieuwe vragen die dit oproept. Het boek bespreekt ook reacties op conceptuele ontwrichting, zoals conceptual engineering, het doelbewust herzien van concepten.