Medewerkers

Organisatie
Departementshoofd

Prof. dr. Daniel Cohnitz 

Onderwijsdirecteuren
Onderzoekdirecteur

Prof. dr. Paul Ziche

Studentassessor
Coördinatoren bedrijfsvoering
Onderzoekcoördinator
Onderwijscoördinatoren
Emeriti
Religiewetenschap

Martin van Bruinessen
Johan Goud
Karel Steenbrink
Henk Tieleman

Filosofie

Ton van den Belt
Dirk van Dalen
Robert Heeger
Jaap Mansfeld
Theo Verbeek
Albert Visser