Departement Filosofie en Religiewetenschap

Organisatie
Departementshoofd

Prof. dr. Martha Frederiks

Onderwijsdirecteuren
Onderzoekdirecteur
Coördinatoren bedrijfsvoering
Onderzoekcoördinator
Onderwijscoördinatoren
Emeriti
Religiewetenschap

Karel Steenbrink
Martin van Bruinessen
Henk Tieleman

Filosofie

Ton van den Belt
Dirk van Dalen
Robert Heeger
Jaap Mansfeld
Theo Verbeek
Albert Visser

Departement Filosofie en Religiewetenschap