Deleuze and Guattari and Fascism

Rick Dolphijn en Rosi Braidotti

Omslag van het boek ‘Deleuze and Guattari and Fascism’

Universitair hoofddocent Media and Culture Studies Rick Dolphijn en emeritus universiteitshoogleraar Rosi Braidotti zijn de redacteuren van het onlangs verschenen het boek ‘Deleuze and Guattari and Fascism’. In deze publicatie plaatst een reeks internationale bijdragen de filosofie van Gilles Deleuze (1925-1995) en Félix Guattari (1930-1992) in de context van het hedendaagse fascisme.

Opkomst van het fascisme

In het filosofische kader van Deleuze en Guattari, en in de daaropvolgende wetenschap, verschuilt zich de anti- en niet-fascistische ethiek. Hun ‘nieuwe filosofie’ is geëngageerd en gesitueerd, en vraagt ons dringende kwesties in kaart te brengen – niet door ons ertegen te verzetten, maar door in te zien hoe ze deel uitmaken van het alledaagse en van onszelf.

De huidige wereldwijde opkomst van het fascisme vraagt om een rigide en zorgvuldige analyse, betogen Dolphijn en Braidotti. En de concepten en thema’s die Deleuze (en Guattari) hebben aangereikt kunnen ons helpen bij het in kaart brengen van de micro- en macropolitiek ervan. Alle bijdragen in deze bundel hebben een scherp oog voor de praktijken van het fascisme van vandaag de dag, wat betekent dat ze allemaal, geheel in lijn met Deleuzes denken, laten zien hoe het fascisme werkt.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel (‘21st Century Fascisms’) richt zich op de wereldwijde dreigingen van technologieën en algoritmische realiteiten. Het tweede deel (‘Situated Fascisms’) bevat analyses van fascisme in verschillende delen van de hedendaagse wereld. En het derde deel (‘Patriarchal Fascism’) gaat over patriarchaal fascisme en biedt concrete casestudies van geseksualiseerde en genderspecifieke vormen van onderdrukking.