Wealth and Power: Philosophical Perspectives

Rutger Claassen e.a.

Omslag van het boek ‘Wealth and Power’ van Rutger Claassen e.a.

In het nieuwe boek Wealth and Power onderzoeken auteurs het verband tussen rijkdom en politiek en vragen ze zich af hoe instellingen en burgers daarop moeten reageren. Hoogleraar Politieke filosofie en economische ethiek Rutger Claassen voerde, samen met onderzoekers Michael Bennett en Huub Brouwer (Tilburg University), de redactie.

Rijkdom en politiek

Theorieën over democratie en eigendom zijn vaak voorbijgegaan aan de manieren waarop de rijken hun rijkdom proberen om te zetten in politieke macht, in de impliciete veronderstelling dat politiek geïsoleerd is van economische krachten. Dit boek brengt de morele en politieke verbanden tussen rijkdom en macht duidelijk in beeld.

De hoofdstukken zijn onderverdeeld in drie thematische delen. Deel 1 analyseert rijkdom en politiek vanuit het perspectief van verschillende politieke tradities, zoals liberalisme, republicanisme, anarchisme en marxisme. Deel 2 behandelt de economische sfeer, en kijkt naar de politieke invloed van ondernemingen, filantropen en organisaties die gebaseerd zijn op gemeengoed. Ten slotte gaat deel 3 over de politieke sfeer en bekijkt de rol van politieke partijen en grondwetten, en verschijnselen als corruptie en lobbyen.