Climate Displacement

Jamie Draper

Universitair docent aan het Ethiek Instituut Jamie Draper brengt debatten uit verschillende vakgebieden samen om een uniform beeld te schetsen van het onderwerp ‘klimaatverplaatsing’: de verplaatsing van mensen die op zijn minst gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de gevolgen van klimaatverandering.

Patronen veranderen

Klimaatverandering verandert patronen van ontheemding over de hele wereld. De extreme weersomstandigheden verwoesten huizen, de levensvatbaarheid van bestaansonderhoud wordt bedreigd door aantasting van het milieu, het stijgen van de zeespiegel en kusterosie dwingen gemeenschappen om te verhuizen, en de risico’s voor de voedsel- en grondstoffenvoorziening zorgen voor extra bronnen van politieke instabiliteit. Klimaatverplaatsing is een dringende morele uitdaging die aangepakt moet worden.

Vijf domeinen

In Climate Displacement ontwikkelt Draper een politieke theorie over klimaatverplaatsing. De meeste literatuur over klimaatverplaatsing heeft de neiging zich te richten op de geïdealiseerde ‘klimaatvluchteling’. Het focussen op deze figuur verdoezelt echter de complexiteit en heterogeniteit van het probleem. Daarom is het uitgangspunt van dit boek de empirische dynamiek van klimaatverplaatsing.

Draper onderzoekt de morele en politieke problemen die ontstaan door de wisselwerking tussen klimaatverandering en -verplaatsing op vijf gebieden: verplaatsing van gemeenschappen, territoriale soevereiniteit, arbeidsmigratie, verplaatsing van vluchtelingen en interne verplaatsing. In elke context roept klimaatverplaatsing verschillende vragen op, die Draper op hun eigen voorwaarden onderzoekt.

Politieke theorie

Tegelijkertijd behandelt Climate Displacement klimaatverplaatsing als een verenigd fenomeen door de overkoepelende vragen van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid die het oproept te onderzoeken. Het resultaat is een empirisch onderbouwde politieke theorie die zowel het conceptuele terrein van klimaatverplaatsing in kaart brengt als een koers uitzet om de morele uitdaging die het oproept aan te gaan.

Als je Climate Displacement online bestelt bij Oxford University Press, kun je tot dertig procent besparen met de promotiecode ASFLYQ6.

Meer informatie
Lees meer over dit boek