Samenwerken

Onderzoek, advies en onderwijs op maat

De filosofen en religiewetenschappers van de Universiteit Utrecht kunnen bij vele sociale, politieke en economische vraagstukken ingezet worden als adviseurs, onderzoekers of docenten. Ze geven regelmatig lezingen over hun projecten, verzorgen trainingen voor professionals en nemen plaats in adviescommissies en klankbordgroepen.