The Edinburgh Companion to the New European Humanities

Rosi Braidotti, Daan Oostveen e.a.

Omslag van het boek 'The Edinburgh Companion to the New European Humanities' (2023)

The Edinburgh Companion to the New European Humanities onderzoekt de opkomst van de ‘nieuwe’ geesteswetenschappen naast de traditionele disciplines en interdisciplinaire ‘studies’ gebieden. De bundel staat onder redactie van Rosi Braidotti, Daan Oostveen (beiden Universiteit Utrecht), Hiltraud Casper-Hehne (Universiteit van Göttingen) en Marjan Ivković (Universiteit van Belgrado).

Nieuwe of post-geesteswetenschappen

Dit is de eerste verzameling die de krachten en bijdragen van de geesteswetenschappen in de Europese regio belicht. The Edinburgh Companion to the New European Humanities onderstreept de positieve en multidimensionale impact van de geesteswetenschappen op kerngebieden van de menselijke ervaring en hun vermogen om nieuwe kaders te formuleren voor onze collectieve en individuele relatie met de wereld. Verder verkent het nieuwe ethische sociale voorstellingen, genderscenario’s en ruimten van decoloniale transculturaliteit.

De publicatie combineert theoretische speculatie met beleidsmatig pragmatisme en put uit vele Europese talen en tradities. In zijn Europese reikwijdte en institutionele vertegenwoordiging kiest het voor een originele benadering en bevat het een uitzonderlijke mate van inter- en transdisciplinariteit, waaronder interculturele geesteswetenschappen, post- en decoloniale perspectieven, digitale geesteswetenschappen, medische geesteswetenschappen, milieugerelateerde geesteswetenschappen en meer.

Meer informatie
Lees meer over dit boek