Organizational Change, Leadership and Identity

Inhoudelijke leiding: prof. dr. Sandra Schruijer

Dit kernthema richt zich op de dynamiek in en van organisaties ten gevolge van een groeiende diversiteit in personeelsbestand en clientèle (etniciteit, nationaliteit, seksegerelateerd, leeftijdsgerelateerd), naast een toenemende diversiteit aan belangen, identiteiten en perspectieven door de veelheid van interorganisationele samenwerkingsrelaties. Deze confrontatie met een veelheid in diversiteit, waarden en identiteiten creëert enerzijds negatieve spanningen maar biedt tevens kansen voor ontwikkeling van individuen, groepen, organisaties en samenleving. Onderwerpen die in deze context worden bestudeerd, zijn: de aard van de dynamiek van exclusie en inclusie van individuen, groepen, partijen en categorieën; hoe verschillende identiteiten kunnen worden verbonden en elkaar kunnen verrijken, maar ook de problemen die hierdoor kunnen ontstaan; de betekenis en rol van leiderschap in deze context; de ontwikkeling van interorganisationele samenwerkingsrelaties; de processen van organisatieverandering die het gevolg zijn van maatschappelijke diversiteit en dynamiek; het ontwikkelen van interventies met als doel te kunnen kapitaliseren op diversiteit. Het OCLI onderzoek is primair gericht op de sectoren zorg, sport, onderwijs, (lokale) overheid en veiligheid.

Er zijn verbindingen met de focusgebieden Professional Performance, Cultures, Citizenship and Human Rights en Sport & Society zowel als de strategische onderzoeksthema’s Institutions for Open Societies en Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht.

Betrokken onderzoekers: dr. Jeroen Vermeulen, dr. ir. Martijn Koster, dr. Kim Loyens, prof. dr. Eugène Loos, prof. dr. Sandra Schruijer en drs. Saba Chalhi.