Profiel

Kim Loyens is universitair docent aan het departement Bestuur- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht en senior geaffilieerd onderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie van de Katholieke Universiteit Leuven (België). Haar onderzoek situeert zich in het domein van ethische besluitvorming, conflicterende waarden, organisatiecultuur en veranderingsmanagement.

Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-06-22 13:05:54
Curriculum vitae

Kim Loyens studeerde in 2004 af als licentiaat in de criminologische wetenschappen. Ze behaalde vervolgens een diploma voor de academische lerarenopleiding criminologische wetenschappen en de master in overheidsmanagement- en beleid. Vanaf 2006 is ze tewerkgesteld aan de Katholieke Universiteit Leuven (België), eerst aan het Instituut voor de Overheid (2006-2007) en vervolgens aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (2007-heden). In 2012 promoveerde ze aan de KU Leuven op een proefschrift met betrekking tot ethische besluitvorming in de Belgische federale politie en arbeidsinspectie. Vanaf 1 oktober 2013 werkt zij als universitair docent aan de Universiteit van Utrecht waar zij betrokken is in onderzoek en onderwijs naar organisatieverandering en -cultuur, ethiek en conflicterende waarden. Daarnaast is ze als senior geaffilieerd onderzoeker verbonden aan het Leuvens Instituut van de Overheid van de KU Leuven.

Gegenereerd op 2018-06-22 13:05:54
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Raaphorst, Nadine & Loyens, Kim (01-03-2018). From Poker Games to Kitchen Tables - How Social Dynamics Affect Frontline Decision Making. Administration and Society
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2017). Ethics and policing. In A. Farazmand (Eds.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance Springer.
van Erp, J.G. & Loyens, K.M. (2017). Horen, zien en spreken - Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders. (128 p.). Den Haag: Boom criminologie.
Claringbould, I.E.C., Heres, L., Loyens, K.M., Müller, E., van Romondt Vis, P.J.C. & Vorstenbosch, J.M.G. (2017). 'Zo is het voor niemand leuk' - Een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlands voetbal. (87 p.). Universiteit Utrecht.
  2017 - Vakpublicaties
Loyens, K.M. (2017). Naar één sociale inspectie: een kwestie van cultuur?. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, (pp. 265-284).
Loyens, K.M. (2017). Vers une inspection sociale unique: une question de culture?. Revue Belge de Sécurité Sociale, (pp. 261-281).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2016). How police detectives deal with policy alienation in the investigation of human exploitation crimes. Reinforcing or counterbalacing fatalism. In R. Burke (Eds.), Stress in Policing: Sources, Consequences and Interventions (pp. 137-152). New York: Routledge.
van Erp, J.G. & Loyens, K.M. (2016). Motivations for reporting organizational misconduct by professional bystanders. Annual Conference of the European Group of Public Administration Utrecht.
Loyens, K.M. (2016). Street-level bureaucracy en actoren in de veiligheidszorg. Tijdschrift voor Criminologie, 58 (4), (pp. 3-9).
Raaphorst, Nadine & Loyens, K.M. (2016). The social context of frontline decision making: An impediment and advantage to equality before the law. Annual Conference of the European Group of Public Administration Utrecht.
Bos, A., Loyens, K.M., Nagy, Veronika & Oude Breuil, B.C.M. (2016). Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland - onderzoek naar de signalering aanpak en de samenwerking door professionals. (143 p.). Utrecht: USBO Advies en Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.
  2016 - Overige resultaten
van der Ree, G., Bastings, M.A.S., Glas, M.A.J., van den Hoven, M.A. & Loyens, K.M. (2016). EthiCo.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2015). De ontwikkeling van 'een visie voor de politie in 2025': Het gebruik van strategische scenario's als techniek voor visieontwikkeling. Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2015 (2), (pp. 11-24).
Loyens, K.M. (2015). Interne meldprocedures - een kwestie van maatwerk?. Orde van de dag. Criminaliteit en samenleving (72), (pp. 40-49).
Loyens, K.M. (2015). Law enforcement and policy alienation - coping by labour inspectors and federal police officers. In Peter Hupe, Michael Hill & Aurélien Buffat (Eds.), Understanding street-level bureaucracy (pp. 99-114). Bristol: Policy Press.
Loyens, K.M., van der Meer, A & Boender, M (2015). Towards hybridity within the Dutch Police? How police officers in the Aliens, Identification and Migration Crime Unit deal with conflicting logics. International Conference on Public Policy
Loyens, K.M. (2015). Value pluralism at the front-line: how labour inspectors deal with conflicting institutional logics. Annual conference of the Academy of Management
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2014). How should I treat illegal persons? Shifting between conflicting logics in the Dutch Aliens Police. NIG Annual Work Conference Delft.
Wouters, Kristel, Loyens, Kim, Maesschalck, Jeroen & De Schrijver, Annelies (2014). Morele dilemma’s bij criminologisch onderzoek. Panopticon, 35 (4), (pp. 313-335).
Loyens, Kim & Maesschalck, Jeroen (2014). Police-public interactions - a grid-group cultural theory perspective. Policing, 37 (1), (pp. 144-158) (15 p.).
Loyens, Kim (01-01-2014). Rule bending by morally disengaged detectives - an ethnographic study. Police Practice and Research, 15 (1), (pp. 62-74) (13 p.).
Loyens, K.M. (2014). The ambiguity of illegality. How police officers in the Dutch Aliens Police cope with conflicting logics. Annual conference of the European Group of Public Administration
Loyens, Kim & Maesschalck, Jeroen (2014). Whistleblowing and power. In A. J. Brown, David Lewis, Richard E. Moberly & Wim Vandekerckhove (Eds.), International handbook on whistleblowing research (pp. 154-173) (20 p.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
  2014 - Vakpublicaties
Loyens, K.M. (2014). Recensie. Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. Gevalstudies, patronen, analyse (Moors, H & Bervoets, E). Panopticon, (pp. 176-180).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2013). Balancing conflicting demands in a Belgian labor inspection: an ethnographic study on perversities and unintended consequences. EGPA Annual Conference Edinburgh (Scotland, UK).
Loyens, K.M. (2013). De aanpak van economische uitbuiting: wet versus praktijk. Vierde Criminologisch Forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie Gent.
Loyens, K.M. (2013). Integrity secured. Ethical decission-making among street-level bureaucrats in the Belgian Labour Inspection and Federal Police. Seminar of the Dutch/Flemish Association for Research on Law and Society and the Paul Scholten Centre. University of Amsterdam.
Loyens, K.M. (2013). Striving for effectiveness or finding bad apples: the hidden agenda of police investigation management systems. IRSPM Conference Prague.
  2013 - Vakpublicaties
Loyens, K.M. (30-05-2013). Dilemma's in de politie en de arbeidsinspectie: een etnografisch onderzoek. Studiedag 'Morele dilemma's in de politie en arbeidsinspectie: de (on)macht van een integriteitsbeleid Leuven.
Loyens, Kim (2013). Integriteitsbeleid in de federale politie - Rots in de branding of steen des aanstoots?. Handboek Politiediensten (107), (pp. 295-326).
Loyens, K.M. (2013). Meldingsgedrag in de Federale Politie en de Arbeidsinspectie. Vlaams Netwerk Integriteit
Loyens, Kim (2013). Over collegialiteit en opportunisme - Een kwalitatief onderzoek naar zwijgcultuur in de Belgische federale politie. Politiejournaal. Het Belgische politievakblad en ledenblad van de Federatie (November), (pp. 7-13).
Loyens, K.M. (2013). Regels bij de politie: volgen, buigen of breken?. CPS debatmiddag "Deontologie, integriteit en corruptie bij politie en inspectie" Antwerpen.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2012). Enforcement practices of labor inspectors and police detectives in a comparative perspective. NIG Annual Work Conference Leuven.
Loyens, K.M. (2012). Grid-group cultural theory and the causal mechanism approach as requisite partners. Decision-making of labour inspectors in a West-European country. Third annual Mary Douglas seminar XVI 'organisation, strategy and identity' London (UK).
Loyens, K.M. (2012). Performance management or just counting numbers? Balancing conflicting demands in a West-European labor inspection. XVI RSPM Conference Rome (Italy).
Loyens, Kim & Deschrijver, Annelies (2012). Regels bij de politie: volgen, buigen of breken. Cahiers Politiestudies, 24 (3), (pp. 91-110).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, Kim, Maesschalck, Jeroen & Bouckaert, Geert (2011). Delphi in Criminal Justice Policy: A Case Study on Judgmental Forecasting. Qualitative Report, 16 (6), (pp. 1477-1495).
Loyens, K.M. (2011). Integriteit van de integriteitsonderzoeker. Ethische dilemma's bij etnografisch onderzoek in politie- en inspectiediensten. Derde criminologisch forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie Brussel.
Loyens, K.M. (2011). Rule-bending by morally disengaged detectives: an ethnomethodological study in the Belgian police. Annual Conference of the European Society of Crimonology Vilnius.
Loyens, K.M. (2011). Towards a custom-made whistleblowing policy; using grid-group cultural theory to match policy measures to different styles of peer reporting. Annual Conference of the European Business Ethics Network Antwerp.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2010). Ethical decision making in police organizations. Annual conference of the European Society of Criminology Liège.
Loyens, K.M. (2010). Peer reporting the police: The blue code of silence in a cultural theory perspective. Annual Conference of the American Society of Criminology San Francisco.
Loyens, K.M. (2010). Research design: Integrity secured. Understanding ethical decision making among street level bureaucrats in the police and enforcement agencies. Institute for Qualitative and Multi-Method Research (IQMR) Syracuse (NY).
Loyens, Kim & Maesschalck, Jeroen (2010). Toward a Theoretical Framework for Ethical Decision Making of Street-Level Bureaucracy - Existing Models Reconsidered. Administration and Society, 42 (1), (pp. 66-100) (35 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Loyens, K.M. (2010). Integere besluitvorming door politie/inspectie en de invleod van organisatiefactoren. NVK Congres Leiden.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. & De Schrijver, Annelies (2009). Integriteit en integriteitsbeleid in de politie. Centrum voor politiestudies - Leuvens Instituut voor Criminologie. Studiedag "politieonderzoek" Leuven.
Loyens, K.M. (2009). Integrity secured. An ethnographic study on reporting unethical behaviour in the Belgian police. Conference on Police Governance and Accountability. Developments, Challanges and Outlook. Limmerick.
Loyens, Kim (01-05-2009). Occupational culture in policing reviewed - A comparison of values in the public and private police. International Journal of Public Administration, 32 (6), (pp. 461-490) (30 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Loyens, K.M. (2009). Recensie. Bestuurlijke ethiek: een inleiding (Marcel Becker). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, (pp. 283-285).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, Kim (2008). Environmental justice: Bridging the gap between experts and laymen. In Sarah Wilks (Eds.), Seeking environmental justice (pp. 159-178). Amsterdam: Rodopi.
Loyens, Kim & Maesschalck, Jeroen (2008). Evaluation of the Antwerp integrity system. In Leo Huberts, Frank Anechiarico & Frédérique Six (Eds.), Local integrity systems. World cities fighting corruption and safeguarding integrity (pp. 249-270). BJu Legal Publishers.
Loyens, K.M. (2008). Naar een theoretisch kader voor de (ethische) besluitvorming van private bewakingsagenten en politieagenten: bestaande modellen herbekeken. Eerste criminologisch forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie Gent.
Loyens, K.M. (28-05-2008). Police occupational culture reviewed. A comparison of values in the public and private police. Public value workshop. Copenhague.
  2008 - Vakpublicaties
Loyens, K.M. (2008). Het bevorderen en ontwikkelen van een ethisch klimaat in de organisatie. De rol van dilemmatrainingen in een integriteitsbeleid. Praktijk kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen (pp. 837-854).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. & van Roosbroek, S (2007). De overheid: een aantrekkelijke werkgever?. Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, (pp. 125-129).
Loyens, K.M. (2007). Process tracing. Een gestructureerde vorm van analyse in onderzoek naar besluitvorming. KWALON, (pp. 27) (37 p.).
Loyens, K.M. & Maesschalck, Jeroen (19-09-2007). Towards a theoretical framework for the (ethical) decision-making of private security and police officers: existing models reconsidered. European Group of Public Administration annaul conference Madrid (Spain).
Loyens, K.M. & van Roosbroek, S (2007). Vertrouwen, participatie... en de relatie tussen beide. TerZake
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, K.M. (2006). Anti-corruption and ethics management in the belgian and flemish public sector. The economics of Corruption University of Passau.
Loyens, K.M. (2006). Burgers aan het woord: de mening van de burger over zijn overheid. Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement, (pp. 20-26).
Loyens, K.M., Bouckaert, Geert & Maesschalck, Jeroen (2006). Delphi in criminal justice policy: the participation of experts in forecasting crime. Netherlands Institute of Government annual work conference Amsterdam (the Netherlands).
  2006 - Vakpublicaties
Loyens, K.M. (2006). Corruptie en onethisch gedrag. Werken aan de overheid: de mening van de burger. De resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid. K.U. Leuven.
Loyens, K.M. (2006). De overheid als werkgever. Werken aan de overheid: de mening van de burger: de resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid. KUL. Instituut voor de overheid.
Loyens, K.M. (2006). Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling. KUL. Instituut voor de overheid.
Loyens, K.M. (2006). Participatie van de burger. Werken aan de Overheid: de mening van de burger: de resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid. K.U. Leuven.
Loyens, K.M. & Van de Walle, Steven (2006). Participatie voor iedereen? Wenselijkheid en haalbaarheid van gelijke participatie in de consultatie over het federaal plan duurzame ontwikkeling. Leuven: KUL. Instituut voor de overheid.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Loyens, Kim (2004). Resocialisatie van (ex-)gedetineerden - Vlaanderen versus Nederland. FATIK (104), (pp. 7-11).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-22 13:05:55

Afgesloten projecten

Project:
Negotiating Integrity in Sport and Sports Organisations 01-09-2016 tot 01-11-2017
Algemene projectbeschrijving

De faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht zijn per 1 september 2016 een onderzoek gestart naar Sport en Integriteit. Meer specifiek gaat het onderzoek in op de vraag welke integriteitsvragen er spelen binnen het betaald en amateur voetbal, en hoe door sportbesturen, sportbonden, media, maar ook individuele sporters en betrokkenen wordt gereageerd op concrete voorvallen. De interactie tussen media-aandacht en het handelen van betrokkenen krijgt hierbij specifieke aandacht.


Het doel van het onderzoek is te komen tot een beter inzicht in de manier waarop het thema integriteit in voetbalorganisaties op amateur- en professioneel niveau vorm krijgt. Dit leidt tot aanbevelingen voor bestuurders en beleidsmakers, over hoe integriteitsvragen beter bespreekbaar en hanteerbaar worden in sportorganisaties.


Het eenjarige onderzoek analyseert een aantal casestudies en zal eind 2017 klaar zijn.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Gefinancierd vanuit het focusgebied Sport & Society
Projectleden
Project:
Horen, zien en spreken. Een onderzoek naar meldgedrag van organisatiecriminaliteit door externe omstanders 01-09-2015 tot 01-03-2016
Algemene projectbeschrijving

Wanneer een onderneming systematisch ernstige regelovertredingen pleegt, zijn er vrijwel altijd derden die er vanaf weten: omwonenden, leveranciers, afnemers, concurrenten, medeplichtigen… Meldingen van deze omstanders kunnen voor handhavingsinstanties een zeer waardevolle aanvulling zijn op de eigen opsporingsactiviteiten. Diverse toezichthouders hebben daarom meldpunten ingericht waar omstanders, al dan niet anoniem, overtredingen kunnen melden. Er heerst echter grote terughoudendheid bij omstanders om misstanden te melden. Niet alleen is klikken in onze samenleving taboe; melders vrezen ook vaak de sociale, financiële en juridische gevolgen van een melding voor henzelf en/of degene over wie ze melden. Het is daarom zinvol om te leren van de ervaringen en motieven van degenen die wel hebben gemeld. Als we weten wat melders beweegt, en welke zaken zich lenen voor meldingen, kan het meldproces hierop worden ingericht. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van het meldproces, maar stimuleert ook de meldingsbereidheid bij omstanders.


Dit onderzoek richt zich op één soort melders, namelijk derden die vanuit hun professionele relatie met een onderneming op de hoogte zijn van overtredingen gepleegd binnen die onderneming, en dit melden bij publieke toezichthouders. Te denken valt daarbij aan leveranciers, afnemers, concurrenten en (externe) medeplichtigen. Het onderzoek beoogt ervaringen van deze melders in kaart te brengen om te leren hoe handhavers meldgedrag kunnen bevorderen en de informatie uit meldingen beter kunnen benutten. We vragen naar de beweegredenen van melders, de contextfactoren die een rol spelen bij hun melding, en hun ervaringen met het proces, om aanbevelingen te formuleren om meldgedrag te stimuleren. Daarbij gaan we ook na of en in welke mate dit soort melders behoefte heeft aan terugkoppeling en feedback over maatregelen die genomen zijn door de handhavingsinstantie naar aanleiding van hun melding. Meer inzicht in beweegredenen en behoeften van melders kan bijdragen aan de kwaliteit van het meldproces en een toename van (bruikbare) meldingen.


Voor dit onderzoek, in opdracht van de projectgroep Handhaving en Gedrag, onderzoeken we meldingen bij de ISZW; NVWA en ILT.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: projectgroep Handhaving en Gedrag
Projectleden
Gegenereerd op 2018-06-22 13:05:55
Volledige naam
Dr. K.M. Loyens Contactgegevens
Gegenereerd op 2018-06-22 13:05:55
Laatst bijgewerkt op 06-09-2017