Dr. Dide van Eck

Universitair docent
Organisation Science

Dide van Eck is onderzoeker en universitair docent bij de onderzoeksgroep Organisatiestudies. Zij richt zich in haar onderzoek op de relatie tussen het organiseren van werk, diversiteit en in- en uitsluiting. Zo heeft zij onderzoek gedaan naar in- en uitsluiting op de werkplek gerelateerd aan machtsverschillen op het gebied van gender, etniciteit/ras, klasse en lichaamsomvang. Haar onderzoeksprojecten worden geïnformeerd door een praktijktheoretische lens waarbij de dagelijkse activiteiten in werkorganisaties centraal staan en zowel de discursieve, materiele, technologische, lichamelijk en affectieve elementen van deze activiteiten worden bestudeerd. Methodologisch maakt zij gebruik van etnografisch veldwerk, interviews en creatieve analytische praktijken.