Prof. dr. Sandra Schruijer doet onderzoek naar de sociale dynamiek van interorganisationele samenwerkingsrelaties. Ze is geïnteresseerd hoe organisaties omgaan met een diversiteit aan belangen, identiteiten en perspectieven, en hoe vertrouwen tussen organisaties kan worden opgebouwd. Daarnaast heeft ze een belangstelling voor de dynamiek van kleine groepen. Sandra is tevens historica en lid van het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie.

Leeropdracht
Organisatiewetenschap in het bijzonder Multipartijensamenwerking
Oratiedatum
18-01-2008