Hofvijverkring

De Hofvijverkring

Een aantal alumni uit Den Haag en omstreken heeft het initiatief genomen om een geefkring op te richten met als doel het verlenen van financiële bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht in brede zin. De leden van de kring kiezen zelf een project uit dat hen aanspreekt en ondersteunen de desbetreffende wetenschapper gedurende een aantal jaren waarbij zij regelmatig worden bijgepraat over de voortgang van ‘hun’ project. Op deze manier ondersteunen zij hun alma mater en verstevigen zij de band met de universiteit, de wetenschapper van hun keuze en hun onderlinge band als Haagse alumni. 

Sinds de oprichting in 2014 maakt de Hofvijverkring de komst van visiting scientists op het innovatieve onderzoeksgebied van de regeneratieve geneeskunde mogelijk. Daarnaast hebben zij de Hofvijverkring Fellowships in het leven geroepen: een beurzenprogramma waarmee een nieuwe generatie wetenschappers uit alle disciplines ondersteund zal gaan worden. 

Lees hier meer over de initiatieven en activiteiten van de Hofvijverkring en over de manier waarop u jonge veelbelovende onderzoekers kunt ondersteunen.