Mijlpaal Hofvijverkring

De Hofvijverkring heeft het aantal van 50 leden bereikt en maar liefst € 125.000,- aan toezeggingen opgehaald.

De hofvijverkring

Een aantal alumni uit Den Haag en omstreken heeft het initiatief genomen om een geefkring op te richten met als doel “het verlenen van financiële bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht in brede zin”. De leden van de kring kiezen zelf een project uit dat hen aanspreekt en ondersteunen de desbetreffende wetenschapper gedurende een aantal jaren waarbij zij regelmatig worden bijgepraat over de voortgang van ‘hun’ project. Op deze manier ondersteunen zij hun alma mater en verstevigen zij de band met de universiteit, de wetenschapper van hun keuze en hun onderlinge band als Haagse alumni.

Brochure Hofvijverkring