Youth Got Talent

Hoe helpen we jongeren optimaal tot bloei te komen?

In Nederland gaan we ervan uit dat je kunt zijn en worden wat je wilt. Iedereen kan een gelukkig, gezond en productief leven leiden. Nederland presteert, vergeleken met veel andere landen, goed in welvaartsmetingen. Ons land staat bovenaan in de categorieën inkomen, huisvesting, gezondheidsstatus, veiligheid en onderwijs. Toch zijn de verschillen tussen jongeren in sociale economische status (SES), gezondheid en welzijn nog steeds groot. Waarom komen sommige jonge mensen optimaal tot bloei, en anderen niet?

Jonge mensen chillen in de zon

Jongeren uit gezinnen met een hogere SES hebben meer baat bij onze verzorgingsstaat dan jongeren uit gezinnen met lagere SES. En hoewel er jonge mensen zijn die ondanks hun achtergrond toch succes boeken, lukt dat anderen niet. Hoe kunnen we alle jongeren aan hun toekomst laten werken, hun autonomie laten gelden en ze helpen profiteren van de kansen die onze maatschappij biedt?

Kennis bundelen

Deze vragen beantwoorden we met een interdisciplinair team van onderzoekers. Vanuit het familierecht bekijken we hoe regels en voorschriften de sociale participatie en het welzijn van jongeren waarborgen en stimuleren. Garanderen ze gelijkheid en inclusiviteit? En wat denken jongeren over deze regels?

Vanuit het perspectief van de Geowetenschappen onderzoeken we hoe de kansen van jongeren worden beïnvloed door hun directe omgeving. Hoe beïnvloeden de eigenschappen van hun buurt of school (bijv. sociale samenhang, veiligheid en vertrouwen) hun sociale participatie en welzijn?

Kinderen bezig met verschillende dingen

In samenwerking met Sociale Wetenschappen onderzoeken we het samenspel van individuele kenmerken, zoals impulsiviteit, en sociale contexten als familie en leeftijdsgenoten. Hoe beïnvloeden deze factoren de ontwikkeling van adolescenten en hun sociale positie op volwassen leeftijd? Wat bevordert, en wat belemmert juist jongerenwelzijn en succesvolle maatschappelijke participatie?

Samen met maatschappelijke partners, zoals de Gemeente Utrecht en MasterPeace, draagt dit interdisciplinaire project bij aan nieuwe manieren om de potentie van jongeren te optimaliseren. Het project zal interventies en beleid helpen verbeteren. Door de interdisciplinaire focus en betrokkenheid van jongeren en maatschappelijke partners, krijgen we inzicht in de processen die bijdragen aan sociale gelijkheid en inclusie bij jonge mensen van alle sociaaleconomische achtergronden.

Dom Weinberg over talentontwikkeling

Sluit je aan bij Dynamics of Youth

Ben je geïnteresseerd in dit project? Neem contact op met dr. Gonneke StevensG.W.J.M.Stevens@uu.nl, 030 253 3488 .