RechtOpLeren

Het RechtOpLeren Fonds (ROLF), een van de vele Fondsen op Naam onder het Universiteitsfonds, werd in 2018 ingesteld door prof. dr. Bert van der Zwaan en mevrouw dr. Wilma Wessels.

Bert van der Zwaan: “Het is schrijnend om te zien dat de tweedeling ook in de Nederlandse maatschappij snel toeneemt; daardoor worden groepen zoals vluchtelingen, of kinderen die opgroeien in achterstandswijken, op een achterstand gezet, die hen een leven lang parten kan spelen. Iedereen heeft recht op goed onderwijs om zijn of haar toekomst vorm te geven: in plaats van geld of geboorteplaats, moet talent de doorslag geven. Talent verdient dus steun, ook van de Universiteit Utrecht, die zo heel direct bijdraagt aan een betere maatschappij. Daar willen ook wij hard aan trekken; vandaar het idee om het ROLF te stichten ”. 

Prof. dr. Bert van der Zwaan en dr. Wilma Wessels
Prof. dr. Bert van der Zwaan en dr. Wilma Wessels

DONEER aan RechtOpLeren

RechtOpLeren

Het Fonds op Naam RechtOpLeren (Recht op Leren) werd in 2018 ingesteld door prof. dr. Bert van der Zwaan en dr. Wilma Wessels. Aanleiding voor dit initiatief was het afscheid van Bert van der Zwaan als rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Doel van het fonds is het ondersteunen van initiatieven en projecten die beogen vluchtelingen en andere achterstandsgroepen te helpen om het maximale uit hun talenten te halen, hetzij door het bevorderen van doorstroom naar het hoger onderwijs, hetzij door het mogelijk maken van toegang tot het Nederlandse universitaire stelsel in relatie tot de Universiteit Utrecht.

Het fonds draagt aldus bij aan het bevorderen van de inclusiviteit van de Universiteit Utrecht en de stad/regio, vooral met betrekking tot bovengenoemde groeperingen.

Emeritaat

Op 26 maart 2018 beleefde prof. dr. Bert van der Zwaan zijn laatste Dies Natalis in de hoedanigheid van rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij is 66 jaar en gaat met emeritaat. “Dan is het goed om tijd te nemen om aan andere dingen te kunnen werken,"  aldus Van der Zwaan.

Stilzitten is er niet bij: “Ik ben al bezig met een tweede boek over universiteiten en eentje over wetenschap in zijn algemeenheid”, vertelt Van der Zwaan. “Dan ga ik flexplekken: in de Universiteitsbibliotheek of bij Rechten in de binnenstad. En zoeken naar betekenisvolle dingen die ik zou kunnen doen voor mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen. Studentvluchtelingen bijvoorbeeld.  Ik heb veel energie en daar moet ik iets mee.”