Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

De faculteitsraad heeft zestien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Personeelsgeleding 2020-2021

Studentgeleding 2020-2021

Sustainable Development

Liv Angerer
E-mail: l.angerer@students.uu.nl

Miriam Bellink
E-mail: m.m.bellink@students.uu.nl

Winne Benschop
E-mail: w.t.benschop@uu.nl

Sociale geografie en planologie

Boukje Dotinga
E-mail: b.t.dotinga@students.uu.nl

Tim Slokker  
E-mail: t.g.c.slokker@uu.nl

Hanna Cornelisse    
E-mail: h.h.cornelisse@uu.nl

Aardwetenschappen

Lydia Knevel
E-mail: l.knevel@students.uu.nl

Joey O'Dell
E-mail: j.odell@students.uu.nl

De studentgeleding is te bereiken via SG-FR.geo@uu.nl

Vergaderingen

Op de agenda van de raad staan de jaarlijks terugkerende zaken zoals de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Daarnaast komen kwesties aan bod die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. De faculteitsraad Geowetenschappen vergadert vijf keer per jaar. Alle vergaderingen vinden plaats in de faculteitsraadszaal van het Vening Meineszgebouw A (002).

  • 29 september 2020
  • 24 november 2020
  • 2 februari 2021
  • 20 april 2021
  • 29 juni 2021

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de Faculteitsraad zijn voor alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht in te zien via de teamsite van de faculteitsraad.