De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

De faculteitsraad heeft zestien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Verkiezingen

De verkiezingen voor beide geledingen vinden plaats op 8 t/m 10 mei 2017. Medewerkers en studenten kunnen zich tot en met 30 maart 2017 verkiesbaar stellen. Voor meer informatie kunnen medewerkers terecht op intranet, en studenten op de studentensite.

Huidige personeelsgeleding

Telefoon: 030 253 5565
Universitair docent
Telefoon: 030 253 7462
Universitair docent
Telefoon: 030 253 7609
Universitair docent
Telefoon: 030 253 2041
Universitair docent
Telefoon: 030 253 4348
Universitair docent
Telefoon: 030 253 5015
Controller
Telefoon: 030 253 5037
Onderzoeker
Telefoon: 030 253 1177
Universitair docent

Studentgeleding

v.l.n.r. Saskia Breure (IMEW), Thijs van Veen (AW), Robin Dorhout Mees (IMEW), Evi Janse de Jonge (SGPL), Ellen Ootes (SGPL), Loes Derikx (SGPL), Marieke Jacobs (AW), Lisa van Kruijl (IMEW).

Vergaderingen

Op de agenda van de raad staan de jaarlijks terugkerende zaken zoals de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Daarnaast komen kwesties aan bod die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. De faculteitsraad Geowetenschappen vergadert vijf keer per jaar:

  • 4 oktober 2016
  • 13 december 2016
  • 7 februari 2017
  • 11 april 2017
  • 27 juni 2017

Notulen

De notulen kunnen desgewenst worden opgevraagd bij i.f.j.debruyne@uu.nl