Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

De faculteitsraad heeft zestien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Personeelsgeleding 2019-2020

Telefoon: 030 253 7802
Universitair docent
Telefoon: 030 253 2785
Technicus onderwijs- en onderzoeksgebonden - profiel O
Afdelingshoofd
Telefoon: 030 253 1366
Medewerker personeelsbeheer
Telefoon: 030 253 4299
Universitair docent

Studentgeleding 2019-2020

SD

AW

SGPL

De studentgeleding is te bereiken via SG-FR.geo@uu.nl

Vergaderingen

Op de agenda van de raad staan de jaarlijks terugkerende zaken zoals de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Daarnaast komen kwesties aan bod die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. De faculteitsraad Geowetenschappen vergadert vijf keer per jaar. Alle vergaderingen vinden plaats in de faculteitsraadszaal van het Vening Meineszgebouw A (002).

  • 1 oktober 2019
  • 26 november 2019
  • 4 februari 2020
  • 28 april 2020
  • 30 juni 2020

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de Faculteitsraad zijn voor alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht in te zien via de teamsite van de faculteitsraad.