Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

Jaarlijks vinden verkiezingen plaats voor een plek in de Faculteitsraad Geowetenschappen.

Personeelsleden worden gekozen voor een zittingstermijn van 2 jaar, en studentleden voor een zittingstermijn van 1 jaar.

De faculteitsraad heeft zestien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Personeelsgeleding 2022-2023

Studentgeleding 2022-2023

De studentgeleding is te bereiken via SG-FR.geo@uu.nl

Sustainable Development

Annaflavia Tarullo
a.tarullo@students.uu.nl

Silvia Seixas Lopes
s.a.seixaslopes@students.uu.nl 

Sociale Geografie en Planologie

Nik Waldram
n.b.waldram@students.uu.nl

Aardwetenschappen

Anne Behnen
a.c.behnen@students.uu.nl

Vergaderingen

Op de agenda van de raad staan de jaarlijks terugkerende zaken zoals de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Daarnaast komen kwesties aan bod die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. De faculteitsraad Geowetenschappen vergadert vijf keer per jaar. Alle vergaderingen vinden plaats in de faculteitsraadszaal van het Vening Meineszgebouw A (002).

  • 11 oktober 2022 (15-17 uur)
  • 6 december 2022 (15-17 uur)
  • 21 februari 2023 (15-17 uur)
  • 11 april 2023 (15-17 uur)
  • 27 juni 2023 (15-17 uur)

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de faculteitsraad zijn voor alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht in te zien via de teamsite van de faculteitsraad.

Contact: Secretariaat Faculteitsraad Geowetenschappen

Carin van de Weerd
c.vandeweerd-nijboer@uu.nl

Leonie van Bladel
l.h.c.p.vanbladel-heijboer@uu.nl