Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

Jaarlijks vinden verkiezingen plaats voor een plek in de Faculteitsraad Geowetenschappen. Personeelsleden worden gekozen voor een zittingstermijn van 2 jaar, en studentleden voor een zittingstermijn van 1 jaar.

De faculteitsraad heeft zestien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Personeelsgeleding 2023-2024

Studentgeleding 2023-2024

De studentgeleding is te bereiken via SG-FR.geo@uu.nl

Sustainable Development

Portretfoto Marina d'Ago

Marina d’Ago
m.dago@students.uu.nl

Sociale Geografie en Planologie

Quintijn de Leng
q.f.deleng@uu.nl

Aardwetenschappen

Portretfoto van Faculteitsraadslid Femke Schuitemaker

Femke Schuitemaker
f.schuitemaker@students.uu.nl

Vergaderingen

Op de agenda van de raad staan de jaarlijks terugkerende zaken zoals de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Daarnaast komen kwesties aan bod die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. In de vergaderingen wordt Engels gesproken en de documenten worden in het Nederlands en Engels beschikbaar gesteld. Met uitzonderingen van de overleggen en documenten over financiën. De faculteitsraad Geowetenschappen vergadert vijf keer per jaar. Alle vergaderingen vinden plaats in de faculteitsraadszaal van het Vening Meineszgebouw A (002).

  • 24 oktober 2023 (15.00-17.00 uur)
  • 12 december 2023 (15.00-17.00 uur)
  • 5 maart 2024 (15.00-17.00 uur)
  • 23 april 2024 (15.00-17.00 uur)
  • 25 juni 2024 (15.00-17.00 uur)

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de faculteitsraad zijn voor alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht in te zien via de teamsite van de faculteitsraad.

Contact: Secretariaat Faculteitsraad Geowetenschappen

Carin van de Weerd
c.vandeweerd-nijboer@uu.nl

Leonie van Bladel
l.h.c.p.vanbladel-heijboer@uu.nl