Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

Personeelsleden worden gekozen voor een zittingstermijn van 2 jaar, en studentleden voor een zittingstermijn van 1 jaar.

De faculteitsraad heeft zestien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Personeelsgeleding 2021-2022

Studentgeleding 2021-2022

Sustainable Development

Nivedita Bansal
n.bansal@students.uu.nl

Atys Michel
a.m.michel@students.uu.nl

Julia Machado Vido
j.machadoviso@students.uu.nl

Sociale Geografie en Planologie

Loes van der Woerdt
l.f.vanderwoerdt@students.uu.nl

Lisa Stapper
l.s.stapper@students.uu.nl

Joy Schutte
j.g.schutte@students.uu.nl

Aardwetenschappen

Thomas Sanders
t.j.sanders@students.uu.nl

Floris Eijkelboom
f.j.x.eijkelboom@students.uu.nl

De studentgeleding is te bereiken via SG-FR.geo@uu.nl

Vergaderingen

Op de agenda van de raad staan de jaarlijks terugkerende zaken zoals de facultaire begroting en de vaststelling van de onderwijs- en examenregelingen. Daarnaast komen kwesties aan bod die zich in de loop van het jaar voordoen. De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar. De faculteitsraad Geowetenschappen vergadert vijf keer per jaar. Alle vergaderingen vinden plaats in de faculteitsraadszaal van het Vening Meineszgebouw A (002).

  • 21 september 2021 (15-17 uur)
  • 2 november 2021 (15-17 uur)
  • 8 februari 2022 (15-17 uur)
  • 19 april 2022 (15-17 uur)
  • 28 juni 2022 (15-17 uur)

De vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de Faculteitsraad zijn voor alle medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht in te zien via de teamsite van de faculteitsraad.