Ethische Toetsing

De Ethische Toetsingscommissie van de faculteiten Geowetenschappen en Bètawetenschappen, de ETC Bèta-Geo, voorziet op verzoek in een professionele en onafhankelijke ethische toetsing van voorstellen voor mensgebonden onderzoek en brengt hierover een advies uit. Het doel van de toetsing is het waarborgen van de rechten, veiligheid en het welzijn van de deelnemers aan dat onderzoek. Gedrags- en beroepscodes en de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving vormen voor de commissie het toetsingskader.

De commissie toetst mensgebonden onderzoeksvoorstellen die naar haar inschatting niet onder de reikwijdte van de Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO)  vallen, dan wel door de Medische Ethische Toetsingscommissie niet WMO-plichtig zijn bevonden.  

De ETC Bèta-Geo bestaat uit leden van de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen. Zij toetst alleen onderzoeksvoorstellen die onder de verantwoordelijkheid van deze faculteiten plaatsvinden.

Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van de ETC Bèta-Geo:

Meer informatie