Metronoom - Getijdensimulator

The metronome, a 20 by 3 metre resevoir with sand, water and vegetation
De Metronoom. Foto: Merel Tuk.

Om de werking van de getijdenstroom en het sedimenttransport op schaal na te bootsen, construeerde Maarten Kleinhans een twintig bij drie meter lange goot die elke halve minuut op en neer beweegt. Dit kantelprincipe zorgt ervoor dat er prachtige Waddenzee-achtige bekkens en riviermondingen ontstaan in een proefopstelling met zand.

Met behulp van dit immense onderzoeksinstrument simuleert Kleinhans hoe riviermondingen worden gevormd. Deze ondiepe kustwateren worden gevormd door de toevoer van rivierwater en getijdenstromen en zijn broedplaatsen voor schelpdieren en vissen, en dus van grote ecologische waarde. Alle grote havens ter wereld liggen ook in riviermondingen, dus het is cruciaal dat ze bevaarbaar blijven en niet overstromen.