Aardverschuivingsimulator

De Aardverschuivingssimulator opgesteld in het Earth Simulation Lab
De Aardverschuivingsimulator opgesteld in het Earth Simulation Lab

Met de Aardverschuivingsimulator kunnen we snelstromende aardverschuivingen zoals modderstromen en puinstromen op kleine schaal nabootsen en bestuderen. Deze stroomgoot is speciaal ontworpen voor het bestuderen van de stromingsdynamiek van dit type aardverschuivingen en voor het ontrafelen van de mechanismen waarmee modderstromen sediment eroderen en opnemen. Vooral dit laatste proces is cruciaal voor het begrijpen en verhinderen van natuurrampen, omdat modderstromen door het eroderen van bodemmateriaal sterk kunnen groeien in volume. Een groter volume betekend een grotere impact op bergdorpen en infrastructuur en een grotere kans op slachtoffers.

De Aardverschuivingssimulator in werking
Simulatie van een modderstroom

De stroomgoot bestaat uit een rechthoekige geul van 5,4 m lang en 0,3 m breed. De goot kan worden gekanteld naar hellingen variƫrend tussen de 0 en 40 graden. Modderstromen worden gemaakt door sedimenten en water te mengen in een speciaal ontworpen mixer, en vandaaruit de geul in te laten stromen. De geul is uitgerust met een aantal hightech meetinstrumenten, zoals puntlasers voor het meten van stromingsdiepte, een weegcel voor het meten van normaalkrachten en fluctuaties daarin, een geofoon voor het meten van trillingen in de bodem veroorzaakt door de stroming, en een 3D scanner voor het inmeten van de bodemerosie.

Video: de werking van de Aardverschuivingsimulator