Earth Simulation Laboratory

In het Earth Simulation Laboratory (ESL) zijn de fysische laboratoria van de faculteit Geowetenschappen geclusterd. Daarmee beschikt de Universiteit Utrecht over één van ‘s werelds grootste experimentele laboratoria op het gebied van onderzoek naar het gedrag van de aarde.
Dit laboratorium stelt onze onderzoekers in staat om processen in het inwendige van de aarde en aan het aardoppervlak te simuleren en te onderzoeken met een ongekende mate van detail en precisie.

EPOS-NL

Het Earth Simulation Laboratory is een belangrijk deel van de grootschalige Nederlandse onderzoekfaciliteit EPOS-NL. EPOS staat voor het European Plate Observing System. Dit is een Europees programma waarbinnen 47 instituten en 22 Europese landen zijn betrokken.

Monsters

Het lab bevat een zeer waardevolle collectie van monsters die zijn verzameld gedurende vele veldstudies, zowel op land als gedurende belangrijke zeegaande internationale expedities. Deze monsters bevatten een schat aan informatie over de ontwikkeling van de aarde en het leven op aarde, inclusief het klimaat in heden en verleden.

Onderwijs

Het Earth Simulation Laboratory faciliteert ook onderwijs op verschillende niveaus: zowel cursorisch als via bachelor- en masterprojecten.

De onderdelen van het Earth Simulation Laboratory

Duurzaamheidskwalificatie 'Excellent'

Het gebouw huisvestte voorheen het voormalige Robert J. van de Graafflaboratorium, een betonnen kolos uit de jaren ’60 dat onderdak bood aan een deeltjesversneller. Aanvankelijk leek het volstrekt ongeschikt voor hergebruik. Toch is het gelukt om het gebouw te transformeren tot een modern en duurzaam laboratorium. Het gebouw is volledig gestript en daarna weer opgebouwd. Door slim om te gaan met de bestaande ruimtes en energie-efficiënte ontwerpoplossingen scoort het ontwerp 77,54% op de BREEAM duurzaamheidsschaal van de Dutch Green Building Council. Daarmee verdient het ruimschoots de 4 sterren op een schaal van 5, ofwel de kwalificatie ‘Excellent’. De dubbele gevel en aansluiting op de warmte-koudeopslag (wko) zijn enkele voorbeelden waaraan het gebouw deze 4 sterrenkwalificatie te danken heeft.