Profiel en missie

Wat ons allen bindt is de werking van onze planeet ofwel 'systeem aarde' en de interactie met menselijk handelen.

Mission statement faculteit Geowetenschappen

De faculteit is leidend in onderzoek op het gebied van aarde en duurzaamheid en staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een uitdagende onderwijsomgeving. De faculteit is een actieve gesprekspartner in het maatschappelijk debat.

> Lees het Strategisch Plan 2025

 

Globe in hand

Onderzoek

Duurzaamheid is het centrale leidende thema in ons onderzoek. We onderzoeken de aarde in de meest brede zin van het woord: van de aardkern tot en met het aardoppervlak tot en met het menselijk (ruimte)gebruik op de aarde. Het onderzoek wordt gedaan door de vier departmenten en de Urban Futures Studio.

Student and teacher

Uitdagend, gedifferentieerd onderwijs

De faculteit Geowetenschappen biedt een uitdagend onderwijsklimaat. Onze opleidingen scoren jaarlijks hoog in de onderwijsrankings en de docenten hebben een groot hart voor onderwijs.

Wij kiezen voor differentiatie binnen het onderwijs, met name door de inrichting van honoursprogramma’s. Hierbij blijven we kijken hoe we studenten kunnen helpen om hun studie zo goed mogelijk te doen.

> Meer over onderwijs