Departementen

De medewerkers van de faculteit zijn ondergebracht in 4 departementen. Deze departementen leveren de menskracht voor de opleidingen, onderzoeksinstituten en –groepen.