Onderwijs

In ons onderwijs geven we aandacht aan multidisciplinariteit, bouwend op de bestaande sterke basis die hiervoor de afgelopen jaren is gelegd. De geo-student van de toekomst moet klaar zijn voor een veranderende internationale arbeidsmarkt. Mede daarom versterken we ons onderwijs dat gericht is op vaardigheden, zoals samenwerken en kennis van digitale methodes en technieken. We ontwikkelen nieuwe onderwijsvormen, zoals challenge based learning, en bieden flexibiliteit aan studenten om keuzes te maken voor verdieping of verbreding. In het onderwijs streven we ernaar om studenten optimaal voor te bereiden om bij te dragen aan oplossingen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Een compleet palet aan geo-opleidingen

in zowel de bèta- als de gammawetenschappen