Organisatie

Het Bestuur

Het faculteitsbestuur bestaat uit het facultair bestuursteam en de faculteitsraad. De medewerkers van de faculteit zijn ondergebracht in departementen.
Deze departementen leveren de menskracht voor de opleidingen, onderzoeksinstituten en -groepen.

Facultair bestuursteam

Bestuurssecretariaat

Strategische bestuurlijk overleg

Dit overleg wordt gevoerd door het faculteitsbestuur en de voorzitters van de departementen.