Organisatie

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit het faculteitsbestuur, waarbij de faculteitsraad optreedt als adviesorgaan. De medewerkers van de faculteit zijn ondergebracht in departementen.
Deze departementen leveren de menskracht voor de opleidingen, onderzoeksinstituten en -groepen.

Faculteitsbestuur

Bestuurssecretariaat

Strategische bestuurlijk overleg

Dit overleg wordt gevoerd door het faculteitsbestuur en de voorzitters van de departementen.