Cursusaanbod voor docenten

Scholing voor Professionals Geowetenschappen Programma 2016-2017

De Universiteit Utrecht biedt in nauwe samenwerking met KNAG, CEDLA en andere universiteiten in het schooljaar 2016-2017 onderstaande nascholingscursussen aan.

Inschrijving gaat per sessie. Er is geen korting mogelijk bij het volgen van meerdere sessies. Bij onder- of overtekening wordt u 2 weken voor de datum geïnformeerd. Wie zich na aanmelding weer wil afmelden, kan dat zonder kosten tot uiterlijk een week voor de datum doen. Daarna worden volledige kosten gerekend. De Universiteit Utrecht stuurt geen facturen meer, betaling gaat via een digitale link. Via deze link kunt u een factuur/bewijs van betaling uitdraaien.

 1. Brazilië I (2016-1)
 2. Brazilië II (2016-2)
 3. Zuid-Amerika I (2016-3)
 4. Zuid-Amerika II (2016-4)
 5. Veldwerk en Gis (2016-5)
 6. Een carrousel van Geoproeven (2016-6) (geannuleerd)
 7. Waterbeheer in de Regio Utrecht

Cursus Brazilië I (2016-1)

Brazilië is een interessant land, maar wat voor land is Brazilië eigenlijk precies? En hoe zijn de recente ontwikkelingen te verklaren? Op 7 oktober 2015 zijn er drie lezingen over Brazilië. Joop van der Schee geeft informatie over de examenstructuur en presenteert enkele belangrijke informatiebronnen.  Pim Beukenkamp zal Brazilië fysisch-geografisch neerzetten en daarbij vooral ingaan op landschap en klimaat. Kees Koonings, bijzonder hoogleraar Brazilië Studies aan de Universiteit van Amsterdam, gaat in op ontwikkelingen en ongelijkheid in Brazilië en de positie van Brazilië in de wereld. Deze lezingen zijn eerder gegeven op 29 januari 2015. De gemiddelde waardering was een 8.

Programma

 1. Introductie – prof. dr. Joop van der Schee (UU en VU)
 2. Brazilië natuurlijk – drs. P. Beukenkamp (UU, gepensioneerd)
 3. Een veranderend Brazilië deel 1 – prof. dr. Kees Koonings (UU en CEDLA UvA)
Datum:    12 oktober 2016 (herhaling van 7 oktober 2015)
Tijd en plaats: 16.00 – 20.00 uur, Universiteit Utrecht Willem C. van Unnikgebouw, zaal 220
Kosten:  225 euro (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal), te voldoen via de online betaalportal
Docenten:                prof. dr. Joop van der Schee (UU en VU), drs. P. Beukenkamp (UU, gepensioneerd), prof. dr. Kees Koonings (UU en CEDLA UvA)
Aanmelden Aanmelden is niet meer mogelijk

Cursus Brazilië II (2016-2)

Programma:

 1. Brazilië in het schoolexamen –  prof. dr. Joop van der Schee (UU/VU). 
  Het schoolexamen havo Brazilië focust op aspecten van de geografie van Amazonia. Een ander nieuw aspect in het schoolexamen is de aandacht voor onderzoekend leren.
 2. Brazilië natuurlijk deel 2 – drs. P. Beukenkamp (UU, gepensioneerd). 
  Amazonia is fysisch-geografisch een uniek en interessant gebied dat door mede door menselijk ingrijpen recent sterk verandert.
 3. Een veranderend Brazilië deel 2 – prof. dr. Kees Koonings (UU en CEDLA UvA). 
  In deze lezing wordt ingegaan op de positie van Brazilië in Zuid-Amerika en de wereld. Ook zal kort aandacht besteed worden aan kenmerken van Braziliaanse steden.
 4. Amazonia, ontwikkeling en behoud – dr. Fabio de Castro (CEDLA UvA). 
  De spreker is Braziliaan en deed onderzoek in Amazonia. De lezing gaat over beleid en  praktijk van de ontwikkeling van Amazonia. De lezing is in het Engels.
Datum:    16 november 2016 (herhaling van 26 november 2015)
Tijd en plaats: 16.00 – 20.00 uur, Universiteit Utrecht Buys Ballot Gebouw, zaal 001
Kosten:  225 euro (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Docenten:               prof. dr. Joop van der Schee, drs. P. Beukenkamp, prof.dr. Kees Koonings, dr. Fabio de Castro
Aanmelden Deze cursus is al geweest, aanmelden is daarom niet meer mogelijk. Wel kan nog betaald worden via de online betaalportal.

Cursus Zuid-Amerika I (2016-3)

=VOL=

Programma:

 1. Geologie – dr. B. Andeweg (VU). 
  In deze lezing wordt de complexe geologie van de Andes in beeld gebracht, verklaard en bediscussieerd.
 2. Landschap en klimaat – drs. P. Beukenkamp (UU, gepensioneerd). 
  Landschap en klimaat variëren horizontaal en verticaal in Zuid-Amerika. Enkele hoofdlijnen worden in deze lezing geschetst en verklaard.
 3. Stedelijke ontwikkelingen – dr. P. van Lindert (UU, gepensioneerd). 
  Zuid-Amerika is een sterk verstedelijkt deel van de wereld, maar de verstedelijking verschilt per land en regio. Hoe de verstedelijking zich voltrok, met welke gevolgen en wat het toekomstperspectief lijkt, staat centraal in deze lezing.
 4. People on the move in Bolivia; mobiliteit in, naar en vanuit Zuid-Amerika  - dr. Gery Nijenhuis (UU). 
  Deze lezing gaat in op migratie in en naar Zuid-Amerika met speciale aandacht voor de migratiecorridor Bolivia – Spanje en de gevolgen van deze migratiestroom voor beide landen. 
Datum:    25 januari 2017 (herhaling van 21 januari 2016)​
Tijd en plaats: 16.00 – 20.00 uur, Universiteit Utrecht, Ruppertgebouw, zaal Rood
Kosten:  225 euro (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Docenten:               onder andere dr. Bernd Andeweg, drs. Pim  Beukenkamp en dr. Gery Nijenhuis
Aanmelden Deze cursus zit vol, aanmelden is daarom niet meer mogelijk. Wel kan nog betaald worden via de online betaalportal.

Cursus Zuid-Amerika II (2016-4)

Programma:

 1. Leven op stad en platteland - dr. Annelou Ypeij (CEDLA UvA en UU). 
  De lezing gaat over sociale mobiliteit, armoede, gender, etniciteit en overlevingsstrategieën. Annelou Ypeij heeft onder meer veldwerk gedaan in de informele economie van Peru.
 2. De politieke ecologie van water in Zuid-Amerika – prof. dr. Rutgerd Boelens (WUR en UvA). 
  Rutgerd Boelens  deed in de negentiger jaren onderzoek naar rurale ontwikkelingen in de Andes. Hij is gespecialiseerd in kwesties van waterconflicten en waterrechten en de posities van verschillende belangengroepen daarbij. Onlangs hield hij daarover zijn oratie aan de UvA. Hij werkt ook in Wageningen en als visiting professor in Peru.
 3. Workshop: Mysteries over Zuid Amerika - Jan Karkdijk (Calvijn College Goes) 
  In deze workshop voert u een recent ontwikkeld mysterie uit over een vraagstuk in Zuid Amerika. Daarnaast geeft Jan Karkdijk, docent en onderzoeker, inzicht in de kenmerken van een goede didactische aanpak om mysteries in de klas uit te voeren. 
Datum:    7 februari 2017 (herhaling van 3 maart 2016)
Tijd en plaats: 16.00 – 20.00 uur, Ruppertgebouw, Zaal A
Kosten:  225 euro (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Docenten:               onder andere prof. Rutgerd Boelens en dr Tim Favier
Aanmelden 1. Vul het aanmeldformulier in
2. Betaal via de online betaalportal
3. Je bent succesvol aangemeld!

Cursus Veldwerk en Gis (2016-5)

Onderzoek in de eigen omgeving met GIS, hoe pak je dat aan? Met de ArcGIS collector app op de smartphone kunnen leerlingen gegevens verzamelen in het veld, die ze vervolgens op school kunnen verwerken tot digitale kaarten. In deze cursus lopen we drie van dit soort veldwerkjes door: een onderzoek naar winkelstraten, een leefbaarheidsonderzoekje en een onderzoek naar waterkwaliteit. De veldwerkjes zijn bedoeld voor de onderbouw, maar kunnen uitgebreid worden zodat ze ook voor de bovenbouw relevant zijn. Daarnaast kijken we in deze cursus naar het opzetten van een virtueel veldwerk met Google Earth, waarbij leerlingen vraagstukken in ver gelegen plaatsen bestuderen. De cursusleider is Tim Favier

Datum:    13 maart 2017
Tijd en plaats: 16.00 – 20.00 uur, locatie wordt later bekend gemaakt
Kosten:  225 euro (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Docenten:               dr Tim Favier
Aanmelden 1. Vul het aanmeldformulier in
2. Betaal via de online betaalportal
3. Je bent succesvol aangemeld!

Cursus Een carrousel van Geoproeven (2016-6) (geannuleerd)

Programma:

Hoe maak je ingewikkelde fysisch-geografische verschijnselen en processen aan leerlingen duidelijk? Door ze aanschouwelijk te maken. Een carrousel van geoproeven krijgt u gepresenteerd als u op woensdag 5 april 2017 naar de Botanische Tuinen in Utrecht komt. Om leerlingen te laten zien hoe zaken als platentektoniek, grondwaterspiegels, convectiestromen, capillaire opstijging en meanderende rivieren werken en in de klas te tonen zijn. Voorafgaand aan de carrousel is een plenaire introductie en na afloop praten we na over de waarde van geoproeven. Docenten van diverse instituten verzorgen deze cursus: Jaap van Eekeren van de Hogeschool Utrecht, Eefje Smit van de Fontys Hogeschool, Gotze Kalsbeek van de Universiteit van Amsterdam, Ad Havermans van Natuur en Milieueducatie, en Tim Schuring van de Universiteit Utrecht.

Datum:    -
Tijd en plaats -
Kosten:  225 euro (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Aanmelden Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Cursus Waterbeheer in de Regio Utrecht​

Een nascholingscursus over watervraagstukken in de eigen omgeving, met veel aandacht voor didactiek
De regio Utrecht ligt op de overgang van rivierengebied naar veenweide gebied. Door de ligging spelen er in dit gebied vele vraagstukken rondom overstromingen, wateroverlast, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Deze cursus geeft inzicht in de werking van het watersysteem en de uitdagingen voor de toekomst. Er is aandacht voor de theorie, maar er worden ook veel praktijkvoorbeelden getoond. Daarnaast zijn er enkele didactische workshops, waarin we uitgebreid kijken naar methodes om water-gerelateerde thema’s binnen en buiten de klas te behandelen. Zo wordt de methode “Hoog water op het schoolplein” besproken en is er de mogelijkheid om verschillende digitale middelen te verkennen. Docenten en leerlingen vertellen over hun ervaringen met het begeleiden van profielwerkstukken en het opzetten en uitvoeren van excursies en veldwerk, en educatief medewerkers van het waterschap laten zien hoe ze docenten daarbij kunnen ondersteunen. De cursus vindt plaats op het kantoor van Waterschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap is gastheer van de bijeenkomst, en het is mogelijk om een rondleiding te krijgen in o.a. de Centrale Regiekamer en de GIS kamer.

De inhoudelijke lezingen en workshops worden onder andere verzorgd door Rijkswaterstaat, Waterschap De Stichtse Rijnlanden, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Datum:    6 oktober 2016
Tijd en plaats: 15.30 – 20.00 uur, Waterschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, 3994 DD Houten
Kosten:  Gratis. Aanmelden vóór 30 september 2016 aan te melden via www.nascholingaardrijkskunde.hu.nl

 

Inschrijven cursus(sen):

Inschrijving gaat per sessie. Er is geen korting mogelijk bij het volgen van meerdere sessies. Bij onder- of overtekening wordt u 2 weken voor de datum geïnformeerd.
Wie zich na aanmelding weer wil afmelden, kan dat zonder kosten tot uiterlijk een week voor de datum doen. Daarna worden volledige kosten gerekend.
De Universiteit Utrecht stuurt geen facturen meer, betaling gaat via een digitale link. Via deze link kunt u een factuur/bewijs van betaling uitdraaien.

Let op: Cursus Waterbeheer in de Regio Utrecht gaat via inschrijving bij de Hogeschool Utrecht www.nascholingaardrijkskunde.hu.nl Inschrijven vóór 30 september 2016

Relevante masteropleiding bij faculteit Geowetenschappen

Geografie: Educatie en Communicatie
(2 jaar, voltijd, inclusief eerstegraadsbevoegdheid)

Dit 2-jarige masterprogramma is nieuw ontwikkeld door de faculteit Geowetenschappen en richt zich op iedereen met een Geowetenschappelijke interesse die zich willen voorbereiden op een toekomst in  onderwijs-, communicatie, of voorlichting. In dit masterprogramma haalt u een eerstegraads bevoegdheid aardrijkskunde, doet u ervaring op in het inzetten van geobrede kennis bij educatie en voorlichting, leert u kennis overdragen op verschillende doelgroepen en vertaalt u uw eigen praktijkervaring in wetenschappelijk toegepast onderzoek.

Het masterprogramma wordt aangeboden in samenwerking met het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU).