Cursusaanbod voor docenten

Scholing voor Professionals Geowetenschappen Programma 2017-2018

De Universiteit Utrecht biedt in nauwe samenwerking met KNAG, CEDLA en andere universiteiten in het schooljaar 2017-2018 onderstaande nascholingscursussen aan.

Via een algemeen inschrijfformulier kun je je inschrijven voor verschillende cursussen. Er is geen korting mogelijk bij het volgen van meerdere sessies. Bij onder- of overtekening word je 2 weken voor de datum geïnformeerd. Wie zich na aanmelding weer wil afmelden, kan dat zonder kosten tot uiterlijk een week voor de datum doen. Daarna worden volledige kosten gerekend. De Universiteit Utrecht stuurt geen facturen meer, betaling gaat via een digitale link. Via deze link kun je een factuur/bewijs van betaling uitdraaien. De links naar het inschrijfformulier en naar de betaalmodule vind je hieronder per cursus.

Cursus Zuid-Amerika I - 5 februari 2018
Datum 5 februari 2018
Tijd 15.00 – 19.00 uur
Prijs € 225,- (incl. pauze met snack/broodje en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht

Programma

 1. Geologie – dr. B. Andeweg (VU) In deze lezing wordt de complexe geologie van de Andes in beeld gebracht, verklaard en bediscussieerd.
 2. Stedelijke ontwikkelingen – dr. P. van Lindert (UU, gepensioneerd) Zuid-Amerika is een sterk verstedelijkt deel van de wereld, maar de verstedelijking verschilt per land en regio. Hoe de verstedelijking zich voltrok, met welke gevolgen en wat het toekomstperspectief lijkt, staat centraal in deze lezing.
 3. Waterverdelingsvraagstukken - prof. dr. Rutgerd Boelens (WUR en UvA) - Rutgerd Boelens deed in de negentiger jaren onderzoek naar rurale ontwikkelingen in de Andes. Hij is gespecialiseerd in kwesties van waterconflicten en waterrechten en de posities van verschillende belangengroepen daarbij. Onlangs hield hij daarover zijn oratie aan de UvA. Hij werkt ook in Wageningen en als visiting professor in Peru. 

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Je kunt nog wel betalen via betaalmodule.

Cursus Zuid-Amerika II - 13 maart 2018
Datum 13 maart 2018
Tijd 15.00 – 19.00 uur
Prijs € 225,- (incl. pauze met snack/broodje en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht

Programma

 1. Het natuurlijke systeem- dr. Tim Favier (UU, Fontys)
 2. Migratie – dr. Gery Nijenhuis (UU) - Deze lezing gaat in op migratie in en naar Zuid-Amerika met speciale aandacht voor de migratiecorridor Bolivia – Spanje en de gevolgen van deze migratiestroom voor beide landen.
 3. Mysteries – Jan Karkdijk - In deze workshop voert u een recent ontwikkeld mysterie uit over een vraagstuk in Zuid Amerika. Daarnaast geeft Jan Karkdijk, docent en onderzoeker, inzicht in de kenmerken van een goede didactische aanpak om mysteries in de klas uit te voeren.
 4. Virtueel Veldwerk – dr. Tim Favier

Aanmelden

 1. Meld je aan via het aanmeldformulier 
 2. Betaal via de betaalmodule
 3. Je bent aangemeld.
Cursus Veldwerk en Gis - 20 maart 2018
Datum 20 maart 2018
Tijd 15.00 – 19.00 uur
Prijs € 225,- (incl. pauze met snack/broodje en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht

Programma

Onderzoek in de eigen omgeving met GIS, hoe pak je dat aan? Met de ArcGIS collector app op de smartphone kunnen leerlingen gegevens verzamelen in het veld, die ze vervolgens op school kunnen verwerken tot digitale kaarten. In deze cursus lopen we drie van dit soort veldwerkjes door: een onderzoek naar winkelstraten, een leefbaarheidsonderzoekje en een onderzoek naar waterkwaliteit. De veldwerkjes zijn bedoeld voor de onderbouw, maar kunnen uitgebreid worden zodat ze ook voor de bovenbouw relevant zijn. Daarnaast kijken we in deze cursus naar het opzetten van een virtueel veldwerk met Google Earth, waarbij leerlingen vraagstukken in ver gelegen plaatsen bestuderen. De cursusleider is Tim Favier

Aanmelden

 1. Meld je aan via het aanmeldformulier 
 2. Betaal via de betaalmodule
 3. Je bent aangemeld.
Relevante masteropleiding bij faculteit Geowetenschappen

Geografie: Educatie en Communicatie
(2 jaar, voltijd, inclusief eerstegraadsbevoegdheid)

Dit 2-jarige masterprogramma is nieuw ontwikkeld door de faculteit Geowetenschappen en richt zich op iedereen met een Geowetenschappelijke interesse die zich willen voorbereiden op een toekomst in  onderwijs-, communicatie, of voorlichting. In dit masterprogramma haalt u een eerstegraads bevoegdheid aardrijkskunde, doet u ervaring op in het inzetten van geobrede kennis bij educatie en voorlichting, leert u kennis overdragen op verschillende doelgroepen en vertaalt u uw eigen praktijkervaring in wetenschappelijk toegepast onderzoek.

Het masterprogramma wordt aangeboden in samenwerking met het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU).