Cursusaanbod voor docenten

Het nieuwe nascholingsaanbod op zal 1 november bekend gemaakt worden.​

Donderdag 27-09-18: Brazilië deel 1

Brazilië is een interessant land, maar wat voor land is Brazilië eigenlijk precies? En hoe zijn de recente ontwikkelingen te verklaren? Deze nascholingscursus bestaat uit drie lezingen en workshops. Allereerst neemt Hans Palings met u de examenstructuur van Domein E voor HAVO en VWO door. Daarnaast kijken we hoe we het onderwerp “beeldvorming” en “afbakening van de regio” op een uitdagende manier kunnen behandelen met leerlingen, en welke concepten leerlingen lastig vinden en hoe u daar het beste mee om kunt gaan in de les. Vervolgens geeft Kees Koonings, hoogleraar Brazilië Studies, een lezing over de sociaal-culturele, economische en politieke ontwikkelingen in Brazilië. Tot slot krijgt u van Tim Favier een uitgebreide presentatie over de geologie, het klimaat, het landschap en het landgebruik van Brazilië.

Doelgroep docenten in bovenbouw HAVO en VWO
Datum donderdag 27 september 2018
Tijd 15.00 – 20.00 uur
Prijs € 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht
Sprekers prof.dr. Kees Koonings (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam), Hans Palings (Hogeschool Fontys), en dr. Tim Favier (Universiteit Utrecht)
Aanmelden 1. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk
2. Betaal via de betaallink.
3. Je bent nu aangemeld!

 

Dinsdag 11-12-18: Brazilië deel 2

In de cursus “Brazilië 2” krijgt u drie presentaties over vraagstukken in Brazilië. Allereerst geeft Fabio de Castro een lezing over zijn onderzoek naar ontwikkelingen en conflicten in Amazonia en de Cerrado (het belangrijkste landbouwgebied van Brazilië). Daarna beschouwt Roberto Rocco enkele stedelijke vraagstukken in Brazilië. Hierbij is er natuurlijk aandacht voor etniciteit, segregatie, ongelijkheid, geweld en de rol van burgers (participatie) en overheid. Tot slot geeft Tim Favier een lezing over de fysisch geografische achtergrond van verdrogingsvraagstukken in het economisch kerngebied van Brazilië. Daarnaast is er ook aandacht voor de spreiding en ontstaanswijze van delfstoffen in Brazilië. NB: De eerste twee lezingen zijn in het Engels.

Doelgroep docenten in bovenbouw HAVO en VWO
Datum dinsdag 11 december
Tijd 15.00 – 20.00 uur
Prijs € 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht
Sprekers dr. Roberto Rocco (TU Delft), dr. Fabio de Castro (Universiteit van Amsterdam) en dr. Tim Favier (Universiteit Utrecht).
Aanmelden 1. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk
2. Betaal via de betaallink.
3. Je bent nu aangemeld!
Donderdag 13-12-18: Geoproeven en Virtual Reality

Hoe maak je ingewikkelde fysisch-geografische verschijnselen en processen aan leerlingen duidelijk? Door ze aanschouwelijk te maken, met proefjes. Of door gebruik te maken van Virtual Reality. In deze cursus krijgt u een korte introductie in de didactiek van de geoproeven en het toepassen van Virtual Reality. Daarna is er een carrousel, waarbij u zelf kunt kiezen welke workshops u wilt bijwonen. Er zitten demonstratieproeven waarin wordt uitgelegd hoe je zaken als platentektoniek, vulkanisme, aardbevingen, grondwaterstroming, erosie en sedimentatie en het gedrag van rivieren inzichtelijk kunt maken.  Daarnaast zijn er ook echte doe-proeven, waarbij u zelf aan de slag gaat met stenen, zand, klei, water, houten treintjes, rollen schuurpapier, potjes honing, en pakken suiker. Ook leert u hoe u Virtual Reality expedities (met headsets) kunt opzetten en uitvoeren, en hoe u met de Augmented Reality Sandbox landschappen kunt verduidelijken.

Doelgroep docenten in alle lagen en niveaus van het voortgezet onderwijs
Datum donderdag 13 december 2018
Tijd 16.00 – 20.00 uur
Prijs € 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht
Sprekers Tim Schuring (Hogeschool Utrecht), Gotze Kalsbeek (Universiteit van Amsterdam), dr. Mathijs Booden (Universiteit van Amsterdam), Eefje Smit (Hogeschool Fontys) en dr. Tim Favier (Universiteit Utrecht)
Aanmelden 1. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk
2. Betaal via de betaallink.
3. Je bent nu aangemeld!
Maandag 21-01-19: Zuid Amerika – deel 1

In deze cursus krijgt u vier presentaties over de kenmerken van Zuid Amerika. De cursus begint met een presentatie van geoloog Bernd Andeweg over de geologie van het continent, met speciale aandacht voor de complexe opbouw van de Andes. Daarna laat Paul van Lindert zien dat Zuid-Amerika een van de meest verstedelijkte continenten is, maar dat de verstedelijkingsprocessen sterk verschillen per land en regio. Vervolgens beschouwt Gery Nijenhuis mobiliteit van mensen en goederen in Zuid-Amerika, en de positie van de regio in de wereld. Tot slot geeft Tim Favier een presentatie over de verschillende landschappen, landgebruiksmogelijkheden en natuurlijke gevaren in en rond de Andes.

Doelgroep docenten in bovenbouw VWO
Datum maandag 21 januari
Tijd 15.00 – 20.00 uur
Prijs € 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht
Sprekers Sprekers: dr. B. Andeweg (Vrije Universiteit), dr. P. van Lindert (Universiteit Utrecht, gepensioneerd), dr. Gery Nijenhuis (Universiteit Utrecht) en dr. Tim Favier (Universiteit Utrecht).
Aanmelden 1. Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk
2. Betaal via de betaallink.
3. Je bent nu aangemeld!
Maandag 4-02-19: Update Fysische Geografie

De afgelopen jaren heeft wetenschappelijk onderzoek veel nieuwe inzichten opgeleverd in de plaattektoniek, klimaatverandering en kustbeheer. Daarnaast is het waterveiligheidsbeleid radicaal op de schop gegaan. In deze nascholingscursus krijgt u enkele presentaties over deze ontwikkelingen, en kijken we naar de kern van de didactiek van de Fysische Geografie. De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Update plaattektoniek: Van convectiemodel naar zwaartekrachtmodel
  • Update waterveiligheidsbeleid: Risicobenadering en meerlaagsveiligheid (Tim Favier, Universiteit Utrecht)
  • Update klimaatverandering: Kantelpunten en Trumpiaans gedachtegoed (Tom Wils, Hogeschool Fontys en Hogeschool Rotterdam)
  • Update kustbeheer: Hoe managen we het zandtransport in de kustzone (Timothy Price, Universiteit Utrecht)
  • Didactiek van de Fysische Geografie: Hoe weten we dat eigenlijk? Leer leerlingen zelf fysisch geografische kennis ontwikkelen door in de voetsporen van wetenschappers te stappen. (Maarten Kleinhans en Tim Favier, Universiteit Utrecht)
Doelgroep voornamelijk docenten in bovenbouw HAVO/VWO
Datum maandag 4 februari
Tijd 15.00 – 20.00 uur
Prijs € 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht
Sprekers dr. Bernd Andeweg (Vrije Universiteit), dr. Tim Favier (Universiteit Utrecht), dr. Timothy Price (Universiteit Utrecht), dr. Tom Wils (Hogeschool Fontys en Hogeschool Rotterdam) en Prof.dr Maarten Kleinhans (Universiteit Utrecht)
Aanmelden 1. Deze cursus zit vol. Aanmelden is daarom niet meer mogelijk
2. Betaal via de betaallink.
3. Je bent nu aangemeld!
Donderdag 14-3-19: Zuid Amerika – deel 2

Deze cursus begint met een presentatie van Rutgerd Boelens over rurale ontwikkelingen en waterverdelingsvraagstukken in de Andes. Daarna volgt een lezing van Marjo de Theije over Goudwinning in Suriname. Vervolgens kijken we naar uitdagende werkvormen om leerlingen inzicht te geven in vraagstukken in Zuid Amerika. Er zijn drie workshops:

  • workshop “mysteries”. In deze workshop nemen we een mysterie door over goudwinning in Suriname. Daarnaast laat docent en onderzoeker Jan Karkdijk zien wat een geschikte didactische aanpak is om mysteries in de klas uit te voeren.
  • workshop “virtueel veldwerk”. In deze workshop neemt Tim Favier een paar werkvormen met u door waarin leerlingen vraagstukken in Zuid Amerika onderzoeken met Google Earth. Daarnaast leert u hoe u zelf dergelijke werkvormen (inclusief KMZ bestanden) kunt ontwikkelen.
  • workshop “toekomst scenario’s”. In deze workshop kijkt u samen met Iris Pauw naar didactiek die leerlingen stimuleert om creatiever naar de toekomst van grote vraagstukken in Zuid Amerika te kijken, en daarbij gebruik te maken van toekomst scenario’s.
Doelgroep docenten in bovenbouw VWO
Datum donderdag 14 maart 2019
Tijd 15.00 – 20.00 uur
Prijs € 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht
Sprekers Sprekers / Workshopleiders: prof.dr. Rutgerd Boelens (Wageningen Universiteit and Research  en Universiteit van Amsterdam), dr. Marjo de Theije (Vrije Universiteit), Jan Karkdijk (Calvijn College Goes), dr. Tim Favier (Universiteit Utrecht) en Iris Pauw (Vrije Universiteit).
Aanmelden 1. Meld je aan via het aanmeldformulier.
2. Betaal via de betaallink.
3. Je bent nu aangemeld!
Dinsdag 19-03-19: Veldwerk en GIS

Veldwerk en GIS combineren is nu veel makkelijker dan vroeger. Tijdens deze nascholingscursus nemen we verschillende korte projectjes door waarbij leerlingen gegevens invoeren in een digitale enquête op hun smartphone. De gegevens van alle leerlingen worden automatisch gecombineerd en gevisualiseerd met verschillende kleuren of symbolen in een kant-en-klare webgis. Ook zijn er projectjes waarbij leerlingen foto’s nemen van zaken als leefbaarheid en voorzieningen, en die foto’s opnemen in een storymap. In de cursus leer je ook hoe je zelf dergelijke veldwerkopdrachten kunt maken. Ook kijken we naar opdrachten waarbij leerlingen onderzoek doen naar diversiteit in de stad, en een webgis maken op basis van CBS data. In de cursus maken we gebruik van ArcGIS Online. Dankzij de ArcGIS voor op School-leeromgeving kunnen docenten deze technologie kosteloos in hun onderwijs toepassen.

Doelgroep docenten in alle lagen en niveaus van het voortgezet onderwijs
Datum dinsdag 19 maart 2019
Tijd 16.00 – 20.00 uur
Prijs € 225,- (incl. eenvoudige maaltijd en achtergrondmateriaal)
Locatie Universiteit Utrecht
Workshopleider dr. Tim Favier
Aanmelden 1. Meld je aan via het aanmeldformulier.
2. Betaal via de betaallink.
3. Je bent nu aangemeld!