Stagebank

Waar organisaties en studenten elkaar kunnen ontmoeten

De stagebank van de faculteit Geowetenschappen is de plek waar studenten en organiaties met elkaar in contact kunnen komen. Organisaties kunnen zelf stages uploaden en studenten kunnen het actuele stage-aanbod bekijken.

De stagebank is op dit moment vooral gericht op de thema's innovatie-, milieu-, en energiewetenschappen.

Naar de stagebank