Samenwerkingsverbanden

We dragen bij aan de universitaire ambities door versterking van de verbinding van natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke disciplines. De faculteit Geowetenschappen wil leidend zijn in het disciplinaire onderzoek en excelleren in het leggen van verbindingen tussen de disciplines, niet alleen binnen de faculteit, maar ook op universitair niveau en in de samenwerking met partners buiten de universiteit. We betrekken actief maatschappelijke actoren om met wetenschappelijke kennis betekenisvolle impact te verkrijgen. We gaan allianties aan met onze nationale en internationale kennispartners met gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en gezamenlijke aanstellingen. Daarmee halen we complementaire kennis in huis en bereiden we ons voor op nieuwe toekomstige maatschappelijke opgaves, die nu misschien nog onvoldoende in beeld zijn.

Bijzonder samenwerkingsverband

De Universiteit Utrecht heeft een bijzondere samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Zee (NIOZ). In 2015 is deze samenwerking nog eens extra versterkt in onderwijs en onderzoek op het gebied van water en klimaat. Zo organiseren we samen het masterprogramma Marine Sciences en was de Universiteit Utrecht sterk betrokken bij de Netherlands Initiative Changing Oceans expeditie. Lees meer over deze samenwerking in het Engels.