Samenwerken

Bij de faculteit Geowetenschappen doen we onderzoek naar een duurzame toekomst voor iedereen. Daarom werken we nauw samen met andere kennisinstellingen, publieke organisaties en bedrijven. Want de uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd - zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, milieuvervuiling en ongelijkheid – kunnen niet worden opgelost vanuit één enkel perspectief

Ons onderzoek heeft de grootste impact wanneer het over grenzen van disciplines heen gaat en wordt toegepast door maatschappelijke partners. Actieve betrokkenheid van deze partners is essentieel om wetenschappelijke kennis om te zetten in betekenisvolle actie. We bouwen allianties met nationale en internationale kennispartners, waarmee we gezamenlijke aanstellingen, langdurige onderzoeksprogramma's en grootschalige projecten zoals van het Nationaal Groeifonds realiseren. Op deze manier halen we complementaire kennis in huis en bereiden we ons voor op een duurzame toekomst voor iedereen.

Heb je interesse om samen te werken met onderzoekers van de faculteit Geowetenschappen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers of met het Research Support Office Geowetenschappen.

Samenwerkingspartners

Klik op een logo voor voorbeelden van onze samenwerking.

Onderzoeksconsortia

Klik op een logo voor meer informatie.