Eline Westerhout

De leerling als educational designer van wiskundegames

Eline Westerhout

Eline Westerhout van Chr. College Nassau-Veluwe in Harderwijk onderzoekt of het ontwerpen en programmeren van wiskundegames een positief effect kan hebben op de intrinsieke motivatie, attitude ten opzichte van wiskunde en daarnaast bijdraagt aan de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen van leerlingen. 

Begeleiders: Paul Drijvers en Arthur Bakker

Samenvatting onderzoeksplan

In Nederland is op de middelbare school de intrinsieke motivatie voor wiskunde laag en hebben veel leerlingen een negatieve attitude ten opzichte van dit vak. Het idee dat aan dit voorstel ten grondslag ligt is dat het ontwerpen en programmeren van wiskundegames een positief effect kan hebben op de intrinsieke motivatie, attitude ten opzichte van wiskunde en daarnaast bijdraagt aan de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen van leerlingen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van educatieve games voor zowel de ontwerpende als voor de spelende leerling verbetering kan aanbrengen als het gaat om motivatie en attitude. Bovendien wordt door programmeren het probleemoplossend vermogen van leerlingen ontwikkeld, een vaardigheid die belangrijk is voor het functioneren in de 21e eeuwse maatschappij. Het onderzoek draagt bij aan het inzicht in het effect van ontwerpen en spelen van educatieve games op motivatie, attitude en probleemoplossend vermogen.

Leerlingen uit de onderbouw havo/vwo leren ontwerpen en programmeren games die aansluiten bij de SLO-onderbouwdoelen havo/vwo. Op basis van feedback van medeleerlingen die deze games spelen worden de games in een iteratief proces verbeterd. De impact op motivatie, attitudes en het probleemoplossend vermogen wordt gemeten door tijdens het proces op verschillende momenten interviews en vragenlijsten af te nemen. Dit onderzoek biedt informatie over de toegevoegde waarde van het ontwerpen van educatieve games voor de verhoging van de intrinsieke motivatie, de verbetering van de attitude en de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen bij wiskunde. Daarnaast geeft het inzicht over de wijze waarop programmeren ingezet kan worden in het onderwijs.