Dié Gijsbers

Differentiatie naar interesse bij wiskunde D

Dié Gijsbers

Dié Gijsbers van het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel zal een wiskunde D lessenserie ontwikkelen, gedifferentieerd naar interesses van leerlingen. In zijn onderzoek 'Differentiatie naar interesse bij wiskunde D' wordt onderzocht of leerlingen een beter beeld krijgen van het nut en de toepassingen van wiskunde in hun eigen vervolgopleiding als er concrete voorbeelden worden aangereikt uit de studie van hun eigen voorkeur.

Begeleiders: Lesley de Putter-Smits en Perry den Brok

Samenvatting onderzoeksplan

De algemene indruk over het vak wiskunde D is positief: leerlingen zijn enthousiast en docenten geven aan dat ze het vak een meerwaarde vinden, zeker met het oog op vervolgopleidingen. Nader onderzoek wijst echter uit dat het vak een geringe bijdrage levert aan het beeld dat leerlingen hebben over het nut van wiskunde in vervolgopleidingen en beroepen. Een gemiste kans; wiskunde D biedt juist enorm veel mogelijkheden om leerlingen te laten zien hoe wiskunde wordt ingezet bij vervolgopleidingen en beroepen. Differentiatie naar de interesses van leerlingen en hun houding ten opzichte van vervolgopleidingen kan leerlingen optimaal kennis laten maken met het nut van wiskunde. Het voorgestelde onderzoek richt zich dan ook op het beantwoorden van de onderzoeksvraag: Wat is het effect van differentiatie naar interesse binnen de lessen wiskunde D op het beeld dat leerlingen hebben van het nut en de toepassingen van wiskunde in vervolgopleidingen en beroepen?

Om tot een antwoord te komen zal een lessenserie voor VWO wiskunde D worden ontwikkeld waarbinnen deze vorm van differentiatie gestalte krijgt. Als onderwerp voor de lessenserie is differentiaalvergelijkingen gekozen. Differentiaalvergelijkingen worden in technische vakgebieden maar ook daarbuiten veel gebruikt om wiskundige modellen mee te maken. Het onderzoek krijgt de vorm van een ontwerponderzoek. Voorafgaand aan het ontwerpexperiment wordt veel aandacht besteed aan het in kaart brengen en categoriseren van de houding en interesses van de leerlingen ten opzichte van het specifieke onderwerp differentiaalvergelijkingen, wiskunde D en (technische) vervolgopleidingen. Kernbegrippen hierbij zijn abstractie en diepgang, praktijkgericht onderwijs en maatschappelijke relevantie.

Naast inzicht in hoe differentiatie in de les bijdraagt aan het beeld dat leerlingen hebben over het nut van wiskunde in vervolgopleidingen en beroepen zal het onderzoek met de lessenserie over differentiaalvergelijkingen ook een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vak wiskunde D. 

Poster van het onderzoeksplan

Download: Poster