Ilse Landa

Perspectiefontwikkeling in scheikundeonderwijs

Ilse Landa

Ilse Landa van het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam doet het onderzoek 'Perspectiefontwikkeling in scheikundeonderwijs'. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling en beproeving van scheikundige perspectieven.

Begeleider: Hanna Westbroek

Samenvatting onderzoeksplan

In scheikundeonderwijs is er weinig aandacht voor de ontwikkeling van scheikundige manieren van denken, waarbij ontwikkeling van kennis en vaardigheden worden geïntegreerd. De eindtermen in eindexamensyllabi illustreren dit: ze bestaan enerzijds uit een lijst van specifieke concepten/begripsniveaus, anderzijds uit een lijst met algemene vaardigheden. In de wetenschap fungeren algemene concepten als een perspectief dat richting geeft aan type vragen, hypothesen en hoe naar antwoorden kan worden gezocht (Callebaut, 2012). Een goed voorbeeld is de ontdekking van de DNA structuur. Vanuit het chemische binding-structuur perspectief was Pauling uitgekomen op een drievoudige helix. Watson redeneerde op basis van natuurkundige gegevens vanuit het meer biologische vorm-functie perspectief, en kwam uit op een tweevoudige helixstructuur. Hier hielp een perspectief dat  gangbaar was binnen hun wetenschap beiden om tot een creatieve hypothese te komen en gericht onderzoek te doen. Dit onderzoekvoorstel richt zich op de vraag hoe het idee van perspectieven productief kan worden uitgewerkt voor scheikundeonderwijs, zodat  de ontwikkeling van kennis en algemene vaardigheden beter geïntegreerd wordt.