Lopende onderzoeken

Onderzoekers

Hieronder staat een overzicht van de docentonderzoekers, een samenvatting van hun praktijkgericht onderwijsonderzoek, de vo-scholen waar zij werkzaam zijn en de begeleidende onderzoeksinstituten.