Organisatie

De projectcoördinatie heeft de volgende taken:

  • Onderhouden contacten met scholen en onderzoeksinstituten;
  • Organiseren en uitvoeren van intervisiebijeenkomsten;
  • Ambtelijke ondersteuning van de auditcommissie;
  • Verzorgen van publiekscommunicatie en vastlegging van projectvoortgang.

Auditcommissie

In het kader van het Postdoc-VO project is een auditcommissie ingesteld met de volgende taken:

  • Kwaliteitsbeoordeling van de ingediende onderzoeksplannen;
  • Afleggen van twee auditbezoeken per deelnemende school en onderzoeksgroep;
  • Review van de eindrapportage van het het Postdoc-VO project.

Schooljaar 2016-2019

Schooljaar 2014-2017

De auditcommissie bestaat uit:

Harrie Eijkelhof
Harrie Eijkelhof is emeritus hoogleraar in de didactiek van de natuurkunde bij het Freudenthal Instituut. Hij was ook vice-decaan bacheloronderwijs van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Marc de Vries

Marc de Vries is hoogleraar van de vakgroep Science Education and Communication aan de TU Delft.

Jan van den Akker

Jan van den Akker was algemeen directeur van de SLO. Daarnaast had hij een persoonlijke leerstoel Curriculumontwerp en -implementatie aan de Universiteit Twente.

Martin Goedhart
Martin Goedhart is hoogleraar Didactiek van de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, en directeur van het Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling en opleidingsdirecteur van de masteropleiding Communicatie en Educatie van de Rijksuniversiteit Groningen.

** Tjeerd Plomp
Tjeerd Plomp was emeritus hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Hij was verbonden aan de faculteit Toegepaste Onderwijskunde.