Postdoc-VO

Het Postdoc-VO project stelt gepromoveerde bèta- en/of techniekdocenten (biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde, techniek en/of wiskunde) die werkzaam zijn op een mbo- of vo-school, in de gelegenheid een deel van hun aanstelling te besteden aan het uitvoeren van een toegepast (vakdidactisch) onderwijsonderzoek in het belang van de schoolorganisatie. Iedere docentonderzoeker wordt begeleid door een onderzoeksgroep op een universiteit en/of kennisinstelling.

De postdoc-posities zijn verworven op basis van een onderzoeksplan dat door de docentonderzoekers zelf opgesteld is in samenspraak met de school en begeleider. Het onderzoeksplan is beoordeeld op kwaliteit door de auditcommissie. De postdoc-posities hebben een omvang van 0,4 fte/jaar voor de duur van twee jaar. De school faciliteert het onderzoek actief door bijv. uitbreiding van de onderzoeksformatie en/of andere docenten in de gelegenheid te stellen te participeren in het onderzoek. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt het Postdoc-VO project financieel mogelijk.

Het doel is om het onderzoekcultuur binnen de school te versterken. Een belangrijk thema in de agenda is het bieden van meer mogelijkheden tot groei en ontwikkeling voor leraren binnen en buiten het vakgebied. 

Dit project wordt uitgevoerd door het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) .