Dick Hoekzema

Toetsontwerp als instrument bij de professionele ontwikkeling van docenten

Dick Hoekzema

Dick Hoekzema van het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam onderzoekt 'Toetsontwerp als instrument bij de professionele ontwikkeling van docenten'. Het gaat om een bovenschools docentontwikkelteam (DOT) voor het ontwikkelen van een toetsprogramma voor quantumfysica, een nieuw onderwerp in het vwo-curriculum. De bedoeling van het DOT is om een bijscholing te organiseren voor het toetsprogramma. De onderzoekscomponent van het project richt zich op factoren die van invloed zijn op het succes van het DOT als een leergemeenschap.

Begeleiders: Marjolein Vollebregt en Wouter van Joolingen

Samenvatting onderzoeksplan

Een neveneffect van een grote onderwijsvernieuwing, zoals die nu aan de gang is in het VO in Nederland, is dat ook veel toetsmateriaal moet worden ontwikkeld of aangepast. Toetsen spelen een sterk sturende rol in het onderwijs. Ze bepalen voor een flink deel wat geleerd wordt en hoe er wordt lesgegeven.

Het maken van een goede toets is veel werk, waarbij terugkoppeling door en samenwerking met collega’s stimulerend, zoniet noodzakelijk is. Dit projectvoorstel beoogt om een samenwerkingsverband op bovenschools niveau te initiëren, in de vorm van één of twee DocentOntwikkelTeams, die zich gaan bezighouden met het produceren van toetsen, in eerste instantie ten behoeve van de deelnemende scholen. De bedoeling is om hierbij gestructureerd en met inschakeling van expertise van buitenaf te focussen op de kenmerken van het nieuwe curriculum en zodoende tevens de deelnemende docenten te ondersteunen in de professionalisering ten aanzien van het nieuwe programma.

De onderzoekscomponent van het voorstel betreft de vraag of de samenwerking binnen de DOT effectief is, enerzijds met betrekking tot de productie van goede toetsen, en anderzijds als bijdrage aan de professionalisering van de deelnemers. 

Poster van het onderzoeksplan

Download: Poster