Ria Kraakman-van der Zwet

Scheikundige experimenten leren ontwerpen

Ria Kraakman-van der Zwet

Ria Kraakman-van der Zwet van het Cartesius Lyceum in Amsterdam richt zicht met haar onderzoek op scheikundige experimenten leren ontwerpen.

Begeleiders: Hanna Westbroek en  Fred Janssen

 

Samenvatting onderzoeksplan

Inzicht hebben in hoe scheikundige kennis wordt ontwikkeld en zelf kunnen deelnemen aan dat proces is een belangrijk doel van scheikundeonderwijs. Het ontwerpen van experimenten, die voldoende nauwkeurige en betrouwbare data opleveren, is onderdeel hiervan. Leerlingen vinden het moeilijk experimenten te ontwerpen. In eerder onderzoek hebben we de denkwijzen in kaart gebracht waarmee chemici verschijnselen verklaren en voorspellen en waarmee chemici hun experimenten ontwerpen. In dit onderzoek willen we met die denkwijzen een onderwijsmethode ontwikkelen voor het leren redeneren over scheikundige experimenten en het ontwerpen ervan en een instrument waarmee de kwaliteit van redeneringen en experiment-ontwerpen beoordeeld kan worden.