Nieuws

Nieuws Postdoc-VO

Call Postdoc-VO

De call voor PostDoc-VO staat online: www.nro.nl/calls/postdoc-vo-2022.

Deze call is bedoeld voor gepromoveerde bèta- en/ of techniekdocenten (biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde, techniek en/of wiskunde) op een MBO- of VO-school die postdoc onderzoek binnen het bèta-domein op school willen doen. Dit toegepast wetenschappelijk onderzoek is (vak)didactisch van aard en beoogt bij te dragen aan de schoolontwikkeling.

Deel deze call gerust met geïnteresseerden! De deadline voor het indienen van aanvragen is 10 januari 2023.

Postdoc-VO

PostDoc-VO maakt het mogelijk voor docenten om lesgeven te combineren met postdoconderzoek in hun directe onderwijsomgeving. De beurs is bedoeld voor gepromoveerde bèta- en techniekdocenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Het programma richt zich op het doen van toegepast vakdidactisch onderzoek gerelateerd aan het bèta en techniekcurriculum. Het onderwerp van de onderzoeksaanvraag dient in het belang te zijn van de schoolorganisatie van de kandidaat.

Samen met de beurzenprogramma’s Promotiebeurs voor Leraren, Dudoc-Alfa, Dudoc-Bèta, en PromoDocs beoogt PostDoc-VO het aantal leraren die onderzoek doen te verhogen. Met deze beurzen wordt de kwaliteit van het onderwijs versterkt en wordt er gewerkt aan een sterkere verbintenis tussen onderzoek en onderwijspraktijk.

Je kunt alleen een aanvraag indienen als je een vast contract hebt bij je werkgever. Met de beurs kun je twee dagen per week onderzoek doen. Je kunt een beurs van twee jaar aanvragen. Het Freudenthal Instituut aan de Universiteit Utrecht biedt de deelnemers in dit programma per cohort activiteiten aan, in aanvulling op de begeleiding van de eigen begeleider.

Lees hier het NRO-artikel

Postdoc-VO is in de special Gek op kennis

Twaalf gepromoveerde bètadocenten hebben een postdoc-positie op hun school. Ze voeren een toegepast wetenschappelijk onderwijsonderzoek uit en krijgen daar 0,4 fte voor gedurende twee jaar. Daarnaast hebben ze 'gewoon' hun lesgevende taken. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Bij succes komen er in de toekomst mogelijk veel meer postdoc-posities op scholen beschikbaar.

Het project Postdoc-VO is in de special Gek op kennis in Didactief, januari nummer 2018, oplage ca. 10.000 exemplaren richting scholen, breed uitgemeten. In deze special vind je de portretten van twaalf gepromoveerde docenten die onderzoek uitvoeren op hun eigen school.

Lees hier het artikel of download hier de special

Artikel NVOX: Postdoc-posities op school

Elf gepromoveerde bètadocenten hebben sinds kort een postdoc-positie op hun school. Ze voeren een toegepast wetenschappelijk onderwijsonderzoek uit en krijgen daar 0,4 fte voor gedurende twee jaar. Daarnaast hebben ze 'gewoon' hun lesgevende taken. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Bij succes komen er in de toekomst mogelijk veel meer postdoc-posities op scholen beschikbaar... << lees verder >>