Analyse

Wisselwerking tussen onderwijsonderzoek en praktijk

Het postdoc-vo project bevat een overkoepelend onderzoek dat tot doel heeft inzicht te verkrijgen in de impact van de postdoc-onderzoeken op de onderzoekscultuur op de deelnemende scholen.

De impact van de postdoc-onderzoeken wordt in kaart gebracht door de ontwikkeling van de postdoc-onderzoeken te volgen. De auditbezoeken aan de scholen vormen een belangrijke informatiebron. Daarnaast is er aandacht voor de kwaliteit van de postdoc-onderzoeken vanuit het perspectief van zowel de school- als de onderzoekswereld.

Dit overkoepelend onderzoek hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk, o.a. door aanbevelingen te formuleren over het opzetten van praktijkgericht onderwijsonderzoek in de context van school.