Olivier van Beekum

What makes peer tot peer robotics education an effective educational tool for both primary and secondry school students? Addressing the teaching in computational thinking

Olivier van Beekum

Begeleiders: Jos Tolboom en Erik Barendsen

Samenvatting onderzoek

Aan het begin van de vierde industriële revolutie betreft de meest radicale verandering in de competenties van de 21e eeuw, vergeleken met het verleden, het computational thinking (CT), soms vertaald als ‘computationeel denken’ of ‘computerdenken’. Tot nu toe loopt het Nederlandse onderwijs achter op dit gebied, terwijl er met andere landen, zoals bijvoorbeeld Engeland, vergelijkbare implementatieproblemen optreden. Een van de meest verraderlijke problemen is de kloof tussen de vereiste technische en pedagogische vakkennis van docenten (TPACK - ‘technical and pedagogical content knowledge’) (Voogt, Fisser, Pareja Roblin, Tondeur, & Van Braak, 2013; Voogt & McKenney, 2016) met betrekking tot CT en hun daadwerkelijke TPACK. Gezegd hebbende dat robotica aan het hart van CT raakt, is een mogelijke oplossing te vinden in een maken-gerichte benadering van robotica. Het voorgestelde onderzoek probeert deze onderwijskloof te dichten door het ontwikkelen van ondersteuning voor basisschoolleraren door peer to peer-onderwijs bij het onderwijzen van ‘computational thinking’ door middel van robotica. Er zijn pilot studies uitgevoerd waarbij middelbare-schoolleerlingen in roboticalessen optraden als leerling/onderwijzers voor basisschoolleerlingen. Voorlopige resultaten lijken veelbelovend, maar er is nauwelijks onderzoek naar peer to peer-onderwijs op het gebied van robotica. Dit onderzoek zal verder ingaan op het gebruik van peer to peer-robotica als een onderwijstechniek bij het verbeteren van CT-onderwijs.