Paul Logman

Eisen aan een vakoverstijgend curriculum voor een (Technisch) HAVO gecombineerd met MBO-4

Paul Logman

Paul Logman van het Vellesan College in IJmuiden doet het onderzoek 'Stages die een keuze voor techniek motiveren'. Het is een onderzoek naar de invloed van stages op de interesse voor techniek bij leerlingen. Wordt hun attitude positiever bij realistisch contextrijk praktijkonderwijs, gebaseerd op het regionale bedrijfsleven?

Begeleiders: Ed van van BergMarc de Vries en Ton Ellermeijer

Samenvatting onderzoeksplan

Aan het Vellesan college te IJmuiden wil men naar het voorbeeld van het Scheepvaart en Techniek College te Rotterdam ervoor zorgen dat meer VMBO- en HAVO-leerlingen de mogelijkheden van een techniek carrière in de regio gaan overwegen.

Binnen de wetenschap wordt er veel onderzoek gedaan naar de motivatie van leerlingen voor techniek zowel wat betreft opleidingen als carrièrekeuzes. Onderzoek naar de invloed van een bepaald curriculum op die motivatie is nog een onbeantwoorde vraag. Dit onderzoek focust zich op eisen waaraan een curriculum moet voldoen om de affiniteit met techniek te vergroten en richt zich daarbij op VMBO/HAVO-leerlingen en hun overwegingen om een MBO-studie in de techniek te volgen.

Als pre-test wordt een attitudetest afgenomen waarin de affiniteit van leerlingen met techniek wordt bepaald. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de regionale techniekopleidingen en gebaseerd op literatuur en good practices in het buitenland en aan het Scheepvaart en Techniek College wordt een mogelijk effectieve didactische interventie ontwikkeld die uitgeprobeerd gaat worden met leerlingen van het Vellesan college.

Na dit uitproberen wordt de genoemde attitudetest opnieuw aan de leerlingen gegeven en kunnen, mede aan de hand van interviews van leerlingen, hiermee de meest effectieve aspecten van de didactische interventie achterhaald worden. Op basis van de eisen voor een didactische aanpak, die hieruit rollen kan dan later een prototype curriculum ontworpen worden.

Aan het eind van dit onderzoek heeft het Vellesan college goed onderbouwde eisen voor een prototype curriculum en is er meer bekend over de manier waarop contextueel onderwijs invloed heeft op de keuze van leerlingen voor een carrière in de techniek bij voorkeur in de regio.

Poster van het onderzoeksplan

Download: Poster