Stanley Delhaye

Enhancing General Relativity in the Dutch Physics Curriculum (vwo)

Stanley Delhaye

Begeleiders: Birgit Pepin en Lesley de Putter

Samenvatting onderzoeksplan

Het examenprogramma van natuurkunde (vwo) is het afgelopen jaar gewijzigd, met onder meer als doel meer moderne natuurkunde op te kunnen nemen in de verschillende examendomeinen. Eén van deze nieuw opgenomen onderwerpen, de relativiteitstheorie van Einstein, is vooral gebaseerd op de speciale relativiteitstheorie (SRT), terwijl de algemene relativiteitstheorie (ART) meer op de achtergrond blijft.  Echter, diverse relatief recente natuurkundige ontdekkingen (bijv. het bestaan van zwarte gaten en zwaartekrachtsgolven)  kunnen beter door leerlingen begrepen worden als ze kennis hebben van ART.

Een mogelijke verklaring voor de veronachtzaming van ART is dat de benodigde wiskundige kennis van een zodanig hoog niveau is dat het niet alleen problemen oplevert voor de leerlingen maar wellicht ook voor docenten. In de literatuur (bijv. Zahn & Kraus, 2014) worden echter suggesties gedaan hoe ART te onderwijzen op een meer conceptueel niveau, met behulp van basiswiskundige vaardigheden. 

Dit onderzoek zal zich richten op het ontwerpen en beproeven van curriculummaterialen die leraren ondersteunen in het onderwijzen van ART in het natuurkundecurriculum van het vwo.