Michiel Dam

Data-geïnformeerd werken in het voortgezet onderwijs

Michiel Dam

Michiel Dam van het Scala College in Alphen aan den Rijn werkt aan zijn onderzoek 'Data-geïnformeerd werken in het voortgezet onderwijs'. Hij gaat na hoe leraren meer activerend en gedifferentieerd les kunnen geven, waarbij leraren zelf een leerroute ontwikkelen, startend vanaf hun reguliere lespraktijk. Deelnemers ontwerpen en geven in totaal vier lessen, en in iedere les verzamelen ze data over de effecten van hun andere aanpak op het leereffect en leerproces. Op basis van deze data maken ze beslissingen over volgende verbeteringen in hun lessen: het data-geïnformeerde werken. Er doen circa 25 docenten mee.

Begeleiders: Fred Janssen, Wilfried Admiraal en Jan van Driel

Samenvatting onderzoeksplan

Beslissingen in het onderwijs blijken vaak genomen te worden genomen op basis van intuïtie en/of ervaringen. Wanneer echter gekeken wordt op welke wijze een school effectief kan verbeteren, dan blijkt het gebruik van data een belangrijk onderdeel. In dit onderzoek ligt de focus op het gebruik van data door docenten en de veranderingen in hun lespraktijk; docenten zullen leerling data gebruiken als input voor hun eigen professionele ontwikkeling. Omdat data die inzicht geven in wat er moet verbeteren, niet altijd zeggen hoe dit dient te gebeuren, worden deelnemende docenten hierbij ondersteund met een tweetal interventies: het voortbouwen op succes en het gebruik van lesbouwstenen om lessen te (her)ontwerpen.

Dit onderzoek beoogt het volgende in kaart te brengen: 1. In hoeverre docenten (n = 25) leerling data productief kunnen gebruiken bij het nemen van beslissingen in hun professionele ontwikkeling, 2. In hoeverre docenten hierbij gemotiveerd zijn om zich te blijven ontwikkelen, 3. Op welke wijze de lespraktijk zich hierbij ontwikkelt. De beoogde impact op de school is dat er een geteste, data-geïnformeerde manier van werken ontstaat, die zou kunnen uitgroeien tot een duurzame en doorgaande manier van professionaliseren onder de docenten van de school.

Poster van het onderzoeksplan

Download: Poster