Marianne van Dijke-Droogers

Academische denkvaardigheden stimuleren in blended lesmodules voor bètaonderwijs

Marianne van Dijke-Droogers

Marianne van Dijke-Droogers van Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis onderzoekt of academische denkvaardigheden in blended lesmodules voor bètaonderwijs stimuleert. 

Begeleider: Paul Drijvers 

 

Samenvatting onderzoeksplan

In onze kennisgerichte samenleving zijn academische denkvaardigheden van groeiend belang. Met name leerlingen van de bovenbouw vwo hebben de cognitieve mogelijkheden om deze te ontwikkelen. Het stimuleren van deze vakoverstijgende denkvaardigheden is echter complex en inzicht in hoe deze ontwikkeld kunnen worden bij leerlingen is nog beperkt.

Om de ontwikkeling van academische denkvaardigheden binnen de bovenbouw vwo van de CSG Prins extra te bevorderen, wordt met ingang van 1 september 2021 het examenvak Academische Vaardigheden (ACVA) ingevoerd. Het streven is om een doorgaande leerlijn te ontwikkelen voor ACVA van leerjaar 4 tot 6. Hierbij zullen bestaande lesmodules voor wetenschapsfilosofie en onderzoek doen aangevuld worden met nieuw te ontwikkelen lesmodules. Alhoewel het vwo-breed wordt ingezet, richt het hier voorgestelde onderzoek zich met name op het bètaprofiel. Hierbij wordt ingezoomd op de specifieke problematiek binnen dit profiel, zoals het experimenteren en werken met ingewikkelde formules.

Huidige online onderwijsontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om onderwijsactiviteiten te structuren en verdiepen, onder andere door de inzet van digitale platforms en simulatiesoftware. Voor de te ontwikkelen lesmodules wordt onderzocht hoe een (deels) online aanpak van meerwaarde kan zijn om de beoogde leerdoelen te bereiken.

Dit onderzoek richt zich op het verwerken van kennis over hoe academische denkvaardigheden binnen het bètaonderwijs in de bovenbouw vwo gestimuleerd kunnen worden door het aanbieden van blended lesmodules voor het nieuw in te voeren van ACVA. Hierbij wordt gestreefd naar een opzet die tevens relevant is voor andere VO-scholen die de academische denkvaardigheden van hun leerlingen willen stimuleren.