Lodewijk Koopman

Interdisciplinaire bètacontexten voor een wendbaar gebruik van concepten

Lodewijk Koopman

Lodewijk Koopman van het Scala College in Alphen aan den Rijn is in september 2014 gestart. In zijn onderzoek 'Vakoverstijgende bètacontexten voor een wendbaar gebruik van concepten' zal hij contexten ontwikkelen voor de monovakken waarin meerdere disciplines een rol spelen en deze uitproberen op scholen met en zonder nlt. Is er een transfer van concepten uit de verschillende disciplines en in hoeverre leidt deze aanpak tot interdisciplinair leren denken?

Begeleider: Wouter van Joolingen

Samenvatting onderzoeksplan

Samenhang tussen de verschillende bètavakken blijkt in de lespraktijk moeilijk tot stand te brengen. De context-conceptbenadering, waarop de nieuwe examenprogramma’s biologie, natuurkunde en scheikunde zijn gebaseerd, biedt kansen om leerlingen te laten ervaren dat de bètavakken in de praktijk steeds meer met elkaar te maken hebben. Hiervoor zijn zogenaamde interdisciplinaire contexten nodig: contexten die de vakgrenzen overstijgen. De uitdaging is contexten te vinden die praktisch zijn in te passen in de afzonderlijke examenprogramma’s. Docenten van de verschillende vakken moeten in staat zijn deze contexten te gebruiken. Hierop richt het onderzoek zich in eerste instantie. Vervolgens is de vraag of leerlingen op basis van deze contexten interdisciplinair leren denken en of de gevormde concepten transfer vertonen naar de mono-disciplines waarin ze nodig zijn.

Poster van het onderzoeksplan

Download: Poster