Jan Jaap Wietsma

Kan kennis over regulatielussen en feedback vanuit de neurowetenschappen helpen om didactisch handelen te verbeteren?

Jan Jaap Wietsma

Jan Jaap Wietsma van het Greijdanus College in Zwolle onderzoekt of en hoe je kennis uit de neurowetenschappen kunt toepassen, zodat docenten hun didactisch handelen kunnen verbeteren. Voor zijn onderzoek 'Kijken naar regulatie en feedback in de klas' ontwikkelt hij een observatie-instrument voor docenten. Observaties worden onder andere uitgevoerd bij nlt-lessen waarin leerlingen werken met Eduscrum, een methodiek voor het werken in teams.

Begeleiders: Sandra van Aalderen-Smeets en Juliette Walma van der Molen

Samenvatting onderzoeksplan

In het onderwijs wordt feedback gezien als een krachtig middel om leerresultaten te bereiken. Feedback in bredere zin vormt een essentieel onderdeel van regulatiesystemen, waarvan er in ons brein vele, bewust en onbewust, functioneren. Doel van deze studie is om kennis uit de neurowetenschappen in te zetten om een analyse te maken van regulatie en feedback in de onderwijscontext. Dit wordt gedaan in een succesvolle onderwijssituatie die rijk is aan regulatie en feedback. Recent is EduScrum ontwikkeld, een voor de onderwijscontext aangepaste versie van de Scrum‐methodiek voor werken in teams. Hierin wordt veelvuldig feedback toegepast en zijn de eerste ervaringen erg positief. Is het mogelijk om dit succes te begrijpen met behulp van kennis over de hersenen? Kan EduScrum vanuit deze invalshoek verrijkt worden en is deze kennis in te zetten bij andere vormen van onderwijs? Door het bestuderen van regulatielussen in relatie tot het functioneren van het brein wordt geprobeerd een algemeen observatiemodel te formuleren waarmee onderwijs kan worden geanalyseerd. Het onderzoek resulteert in aanbevelingen om docenten handreikingen te bieden hun onderwijs te kunnen verbeteren. 

Poster van het onderzoeksplan

Download: Poster