Early Childhood

De tijd van verwekking tot peuter is essentieel voor hersenontwikkeling, taalverwerving, motorische vaardigheden, en de sociale, emotionele, en cognitieve vaardigheden die kinderen nodig hebben voor interactie en om te spelen met anderen.

    peuters op een kinderdagverblijf

    De vroege kindertijd is de tijd van veel mijlpalen en biedt vele mogelijkheden om de kans op gunstige ontwikkeling via preventie- en interventiemethodes te vergroten in verschillende sociale contexten, waaronder het gezin, kinderopvang, kleuteronderwijs en buurten.

    Wetenschappelijk bewijs, inclusief het baanbrekende werk van DoY-onderzoekers en -hubs, hebben een veel grotere waardering voortgebracht voor het belang van (zeer) vroege levenservaringen en de interactie tussen genen, individuen, en omgeving op de ontwikkeling van kinderen en het ontvouwen van menselijk gedrag tijdens het leven.

    Domain chairs: