Studeren met een beperking

Wist je dat als je een handicap, beperking of chronische ziekte hebt, je speciale voorzieningen en begeleiding kunt aanvragen ter ondersteuning van je studie?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tijd bij een tentamen of het gebruik van speciale software. Dit kan bij: 

  • dyslexie
  • chronische ziektes en/of psychische beperkingen (o.a. een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, depressies, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.)
  • visuele, auditieve en motorische beperkingen

De Universiteit Utrecht wil namelijk graag dat iedereen zich welkom voelt en de nodige hulp krijgt om het beste uit zichzelf en de studie te halen.

Aanpak

Neem voor de start van je studie contact op met je studieadviseur om je situatie te bespreken en te bepalen of, en zo ja, welke ondersteuning mogelijk is. Dit kunnen andere voorzieningen zijn dan die je bij een andere onderwijsinstelling had. Afspraken hierover worden in een contract vastgelegd. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, zodat de voorzieningen tijdig geregeld kunnen worden.

Contact

Neem contact op met de studieadviseur van je opleiding via het studiepunt van je faculteit. De begeleiding aan University College Utrecht is anders: zij heeft een eigen Disability Services Coordinator met wie je contact kunt opnemen over studeren met een beperking. 

Meer informatie