Onderwijsvormen

Vanaf het eerste jaar aan de UU raak je vertrouwd met de theorie en praktijk van actueel wetenschappelijk onderzoek. Dat zie je ook terug in de onderwijsvormen.

Werkcolleges, practica, groepswerk, hoorcolleges en zelfstudie

Aan een universiteit gaat het er anders aan toe dan op de middelbare school. Je zit niet in een klas, maar in een jaar. Je krijgt onderwijs in verschillende vormen. Kleinschalige werkcolleges, waarin je je samen met docenten en medestudenten verdiept in een onderwerp. Actieve practica, waarin je specifieke vaardigheden leert die onderdeel zijn van je studie. Inhoudelijke hoorcolleges, waarbij je met je medestudenten een toelichting krijgt op een deel van de stof. Een groot deel van je opleiding bestaat uit zelfstudie. Maar: je staat er nooit alleen voor. De UU heeft begeleiding van studenten hoog in het vaandel staan!

Op onderzoek uitgaan

Vanaf het eerste jaar start je met onderzoek. Afhankelijk van je opleiding verricht je onderzoek in een laboratorium, in het veld of in de bibliotheek. In het begin werk je daarbij in groepjes, onder begeleiding van onderzoekers. Later ga je steeds vaker zelfstandig aan de slag. Uiteindelijk rond je je bachelor af met onderzoek waarvan je de resultaten verwerkt in een scriptie. Dit doen je samen met je scriptiebegeleider. 

Zelfstandig studeren

Studeren vraagt een andere aanpak dan leren. De hoeveelheden studiestof zijn niet alleen veel groter, maar je gaat er ook anders mee om. Het gaat er in een universitaire studie vooral om dat je de stof begrijpt, dat je verbanden leert zien en dat je je eigen mening vormt. Je bent vrij om te bepalen hoe je je tijd besteedt. Die vrijheid is leuk, maar je moet er wel mee om weten te gaan. En dat vraagt nogal wat zelfstandigheid.